blyg_5_rad

Psykologen Malin Gren Landell ger sina bästa råd om hur man kan närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

| Foto: Shutterstock
Elevhälsa

Guide: Att hantera oroliga och blyga elever

Hur upptäcker och bemöter man som lärare oro, rädsla och ångest hos elever? Psykologen Malin Gren Landell ger sina bästa råd om hur man kan närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

LÄS INTERVJUN MED PSYKOLOGEN MALIN GREN LANDELL HÄR

Här är fem tips från psykologen Malin Gren Landell hur du kan hantera oroliga och blyga elever:

1) Skaffa dig kunskapen

– Det är viktigt att ta blyga och försiktiga elever på allvar. Därför är det betydelsefullt att skaffa sig kunskap kring vad som kan vara tecken på oro och rädsla. Tecken på att eleven har en besvärande social rädsla är till exempel anmäld frånvaro vid redovisningar, temadagar eller utflykter, att inte våga äta i matsalen, inte räcka upp handen, sitta längst bak i klassrummet, mönster av sjukfrånvaro på grund av magont och huvudvärk.

– Genom att tidigt uppmärksamma en elev som exempelvis oroar sig för saker i skolan kan läraren med små medel förebygga bland annat skolfrånvaro. Till exempel när det gäller blyghet och social rädsla är kärnrädslan att få andras uppmärksamhet. Det kan gälla uppmärksamhet när man svarar på en fråga, men också att be läraren om hjälp eller att gå fram och hämta ett papper hos läraren. Barn med blyghet, rädsla och oro berättar ofta inte hur de känner. En bra fråga att ställa är därför om eleven tycker det är jobbigt att få andras uppmärksamhet.

I Socialstyrelsens kunskapssammanfattning finns sammanställning över tidiga tecken och frågor som är bra att använda.

* * *

2) Arbeta både på klass- och individnivå

– Blyga och oroliga elever behöver känna trygghet och ibland måste de få visa sina styrkor på andra sätt. På klassnivå ska man därför arbeta med publikbeteende inför att man redovisar för att skapa ett tryggt klimat i klass-rummet. Jag tycker att det är bra att sätta upp gemensamma regler som alla ska följa – som exempelvis att den som lyssnar visar intresse, att man inte fnissar och inte håller på med mobiltelefonen. Det leder till en trygghet när eleverna redovisar.

– När det gäller den enskilda eleven kan man göra överenskommelser tillsammans med eleven och därefter arbeta utifrån dessa. Har man exempelvis sagt att eleven inte behöver redovisa inför hela klassen, så ska man inte i stunden säga: ”Jo, men du kan klara av detta, kom igen”. Kom i stället överens med eleven om att ta det i små steg – som exempelvis att före en lektion förbereda den blyga eleven genom att säga: ”I dag kommer du att få en fråga på det här området”. Då blir eleven förberedd och känner sig trygg.

– Ett annat exempel är att be om elevens tillåtelse om att få läsa upp en text som hen har skrivit inför klassen, om eleven inte klarar av det själv. Då blir inte eleven osynliggjord.

* * *

3) Se över skolans lokaler

– Det är viktigt att skolan ser över sina lokaler och ställer sig frågan om det är ”blyg-anpassat”. Det betyder att elever inte ska behöva gå genom öppna och långa atrium där man känner sig granskad. Det är även bra att man har bestämda platser i klassrummet, så att eleven inte behöver fundera över vem som ska sätta sig bredvid en. Sådant kan skapa stor oro hos de här eleverna.

* * *

4) Tänk på bemötandet

– Det är viktigt att eleverna känner att de inte behöver göra om sig för att passa in i klassen. Då kan man tänka på att man ler och hälsar på de här eleverna – så att man inte gör eleverna osynliga för att man tror att de inte klarar av samtalet. De måste få känna sig sedda.

* * *

5) Låt eleverna anteckna svaren

– Många elever, inte bara blyga eller oroliga, är rädda för att räcka upp handen om de inte är 100 procent säkra på sitt svar. Efteråt kan de bli jättebesvikna för att de inte tog chansen, trots att de kunde. Då är mitt tips att eleverna skriver ner sitt svar och så går läraren runt i klassrummet och tittar på vad eleverna har antecknat. Då får alla elever en chans att visa att man kan, för det vill även de oroliga eleverna, även om det inte verkar så. De är bara rädda för att andra ska tycka att de sa fel eller gör bort sig.

Kommentera