guldapple

Matematikläraren Jonas Hall, vinnare av Guldäpplet 2016

| Foto: Maria Bohlin
Matematik

Guldäpplet-vinnaren: Matematik är konsten att undvika räkning

Vi lever i en matematisk guldålder och digitala undervisningsverktyg öppnar dörren till alla dess möjligheter, menar Guldäpplet-vinnaren och matematikläraren Jonas Hall.

Jonas Halls tips på digitala verktyg
  • Desmos activities – För att göra grafer
  • Excel – för att göra pivotdiagram
  • Math Studio – Symbolisk algebra
  • GeoGebra – inte expert på något område men kan göra mycket, gratis

Tre veckor tog det innan Jonas Halls nya kull ettor fick öppna en mattebok i höst, det var bara datorer som gällde. Han gjorde det delvis för att bryta mönstret av att matematik är det där ämnet där man bara går in i klassrummet, öppnar boken och sätter sig tyst och räknar.

– Matematik handlar inte om räkning. Matematik är konsten att undvika räkning. Visst måste man kunna massa saker utantill, men bara för att du kan multiplikationstabellen så betyder inte det att du sitter och räknar ut produkten av tresiffriga tal för hand, utan då använder du en maskin. Vi ska inte låta eleverna träna för mycket på sådant som maskiner är bra på, vi ska låta dem träna på sådant som människor är bra på, säger han när Skolvärlden möter honom på höstens upplaga av Skolforum, där han tilldelats lärarpriset Guldäpplet.

Matematiken kan vara vacker

I klassrummet hemma på Rodengymnasiet i Norrtälje finns en samling klot som ska användas för att skapa en praktisk modell av ett exo-solsystem, alltså ett annat solsystem än vårt eget. Där finns också en modell av planeten Saturnus på hedersplats, men nu kommer gasjätten att få maka på sig till förmån för Guldäpplet.

– Det är klart att äpplet ska vara i klassrummet, säger Jonas Hall.

Jonas Hall använder datorer som laboratorier i undervisningen. Eleverna tar fram grafer, pivotdiagram, symbolisk algebra och egna appar och de visualiserar matematiken på olika sätt.

– Man kan visa att matematiken kan vara vacker och skapa konstverk. Det är viktigt att stimulera elevernas kreativitet.

Varje undervisnings-situation måste ta framtiden i beaktande

I sin föreläsning i Lärarnas Riksförbunds monter på Skolforum ställer han den grundläggande frågan ”Varför lär vi ut matematik?” och besvarar den med att det är en investering i framtiden. Animerad och datorgenererad film, datorspel, krypterad dataöverföring, fraktala antenner i mobiler, GPS-navigering, simulering och modelleringar är exempel på branscher som vilar på matematisk grund.

– Vi måste visa eleverna verktygen man behöver för att navigera i vår matematiska vardag, med krypteringar, banköverföringar på nätet och så vidare som bygger på talteori. Man ska inte begränsa eleverna till det som medelålders grekiska män sysslade med under antiken, för matematiken är så mycket mer idag, säger han.

Jonas Hall menar att vi globalt sedan 50-talet och framåt befinner oss i en matematisk guldålder, jämförbar med antiken 300 f.Kr. eller mellanöstern på 1200-talet e.Kr. I vår tid handlar det om att matematiken lägger grunden för tekniska framsteg som i sin tur öppnar upp den matematiska horisonten ännu mer och så uppstår en positiv feedback-loop som fortsätter att driva både matematik och teknik framåt.
Ett tydligt exempel på det är den avancerade matematik som möjliggjort de moderna grafikkort som i sin tur är en förutsättning för datorers beräkningar och visualiseringar av fraktaler på nya sätt.

Det faktum att den snabba tekniska utvecklingen leder till att skolan utbildar elever för en framtid vars kompetensbehov är ganska okänt är något som Jonas Hall menar måste få konsekvenser i klassrummet.

– Varje undervisningssituation måste ta framtiden i beaktande. Vi vet inte hur den ser ut, alltså behöver våra elever få generella kunskaper och vi måste stimulera deras kreativitet, säger han.

Och vilken slags uppgifter är bäst lämpade för det? Ja inte de som traditionellt står i matteboken, enligt Jonas Hall. Istället ska eleverna få ta sig an djupa, svåra uppgifter som tar lång tid. Problemen ska vara så verkliga som möjligt och tekniska hjälpmedel som datorer ska gärna användas för att ställa upp en matematisk modell.

I ett exempel han drar under sin föreläsning på Skolforum har en elev valt att utifrån parametrar som smittorisk, dödlighet, återhämtning och så vidare modellera hur en zombie-apokalyps skulle påverka världens befolkningsmängd, med en kurva som visar förloppet.

– Det handlar om att de får möjligheten att själva designa en modell utifrån en situation. I de nationella proven handlar modellering om att läsa av ett diagram eller så men då är ju modellen redan färdig. Men modellering är egentligen att ställa upp själva modellen, och det behöver eleverna få mer träning på.

Guldäpplet 2016

Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 utdelades till Anna Kaya och Hülya Basaran.

Delade andrapristagare blev Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås respektive Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn.

Kommentera