cecilia_christiansen_ulrihca_malmberg_vinnare_guldapplet_foto_andreas_skog

Cecilia Christiansson och Ulrihca Malmberg, vinnare av Guldäpplet 2017.

| Foto: Andreas Skog
Guldäpplet

Cecilia och Ulrihca får Guldäpplet 2017

Två lärare med lång erfarenhet av att jobba med digitala verktyg i undervisningen tilldelas Guldäpplet 2017: Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg.
– Det digitala kommer in väldigt naturligt överallt, säger Ulrihca Malmberg.

guldapplet2
Foto: Bo Helmersson
Guldäpplet
  • Guldäpplet delas ut årligen till en eller flera lärare som har förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. 
  • Utdelas till aktiva lärare efter allmän nominering och jurybeslut av samlade partners.
  • Priset syftar till att lyfta fram lärare som utvecklar skolan med it.
  • Första pris och särskilda pristagaren belönas med ett stipendium på 25 000 kr, 2:a och 3:e-pristagarna med halva beloppet, och alla med ett glasäpple blåst av konstglasblåsarna på Berdala Studioglas i Småland.

Över hundra lärare var nominerade till årets upplaga av Guldäpplet. När det sedan, på Skolforums första dag, var dags för gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström att dela ut priset stod det mellan fyra förväntansfulla kandidater – samtliga utvalda av Guldäpplets jury för att de på olika sätt har förnyat lärandet med stöd av IT undervisningen och inspirerar elever och kollegor lokalt och nationellt.

Två vinnare blev det i år: Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO och tidigare kollegor på Carlsson skola i Stockholm, den senare jobbar numera på Södra Latin.

– Det känns roligt att få cred för att man tycker att det är roligt att utveckla nytt lärande med digitala verktyg. Det känns också kul gentemot elever och kollegor, säger Cecilia Christiansson till Skolvärlden, en stund efter prisutdelningen.

– Jag håller med, säger Ulrihca Malmberg. Det är roligt att det är ett pris inom det digitala för det händer så mycket där. Och viktigt!

 

Båda jobbar med digitala verktyg i undervisningen sedan drygt tio år tillbaka, och kan nog kallas veteraner på området.

Anna Ekström lyfte i sitt tal att det funnits föreställningar om att den digitala utvecklingen skulle kunna ersätta läraren. I själva verket är det precis tvärtom, sa hon. Är det någon gång vi behöver skickliga lärare är det när det gäller IT och digitalisering.

– Läraren är mer nödvändig än någonsin.

Guldäpplet delas ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i undervisningen. Vad gör ni?

– Det är ett brett spektrum med saker. Det kan vara allt ifrån att jobba med excel i matten, göra animeringar så att matematiken blir synlig och simuleringar till fortbildning till kollegor via nätet, säger Cecilia Christiansson och Ulrihca Malmberg fyller i:

– När jag planerar något tänker jag: Vilket lärande är det jag vill att eleverna ska göra, hur lär jag ut det på bästa sätt? Och där tycker jag nästan alltid att det digitala är ett bra sätt. Ibland för att visa något tydligare, som är svårt att förklara i ord, ibland kan verktygen underlätta när eleverna ska göra något. Utgångspunkten är elevernas lärande, det digitala är inget självändamål, men det kommer in så naturligt överallt.

För att tilldelas Guldäpplet ska man också bidra till att inspirera kollegor. Cecilia Christiansson berättar att de hållit i en programmeringskurs för kollegorna på Carlsson skola för att göra dem mer förberedda på de förändringar i kursplanerna som träder i kraft nästa läsår.

– Vilket gjorde att de nu känner sig lugna. De vet vad som förväntas och framförallt vet de vad de ska göra i klassrummet. Vi har också inspirationskvällar för lärare där vi visar digitala verktyg, vi har fortbildningskurser på nätet, förklarar hon. 

– Och ämneskonferenser. Det kan också vara något så enkelt som ett samarbete med en kollega som leder till att jag visar hur ett verktyg fungerar. Det handlar både om det stora och det lilla, fyller Ulrihca Malmberg i.

Till hösten 2018 kommer nya skrivningar om digitalisering in i skolans läroplaner. Vilka är de stora utmaningarna, med avseende på skolans digitalisering, tycker ni?

– Om man undantar programmering, som är helt nytt och en utmaning i sig och där vi måste fortbilda lärare både i ämnet och i hur man undervisar, så tänker jag att digitalisering har ju funnits ett tag nu. Det som händer nu är mer att man förtydligar så att det faktiskt ska hända något.

– Dels måste skolledare ha kompetens i detta, de ska förvalta en verksamhet där det digitala är naturligt, tekniken ska fungera och personalen vara utbildad. Det innebär också en skyldighet för lärare, du kan inte ducka för detta och då måste du kräva den tid du behöver, säger Ulrihca Malmberg.

Cecilia Christiansson:

– Jag håller med. Det stora problemet som jag ser är att man lagt stort uppgifter på lärarna som de ska klara utan att ge förutsättningar. Det normala vore att först utbilda lärare och sen genomföra reformen. Nu gör man tvärtom.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm