Lärarutbildningen

GU:s snabbspår till lärarexamen växer

Göteborgs universitets ettåriga lärarutbildning för personer med ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap ökar antalet platser på grund av stort intresse.

De första 20 studenterna examineras snart från Göteborgs universitets extra snabba specialutbildning, och inför nästa termin ökar antalet platser från 20 till 50.

– Intresset är mycket stort, säger Annette Mitiche, projektledare för satsningen i Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Utöver att studenterna som antas redan är behöriga i ämnena matematik och naturvetenskap bedrivs utbildningen i högre takt än vanligt. Den ligger på 125 procent och innehåller en extra termin på somaren.

En tredjedel av studietiden består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och särskilt utvalda ”universitetsskolor” med lärare och handledare stöttar studenterna i nära samarbete med forskare och lärare från universitetet.

– Vi är något bra på spåret. Den största skillnaden mot sedvanlig lärarutbildning är den starka kopplingen mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna, säger Annette Mitiche.

Kommentera