anna_ekstrom_2

Utbildningsminister Anna Ekström.

Corona

Gymnasie- och högskolor öppnar 15 juni

Under dagens presskonferens meddelade utbildningsminister Anna Ekström att från och med mitten av juni kommer gymnasium, komvux och högskolor öppna igen. 

Dagens besked, som presenterades under en presskonferens, betyder att landets gymnasieskolor, komvux och högskolor kommer att öppna igen inom två veckor. Sedan den 18 mars har dessa skolorna hållits stängda och man har istället bedrivit distansundervisning på grund av den rådande coronapandemin.

Men nu har beslutet tagits att skolorna öppna igen den 15 juni. Det betyder att gymnasieelever som är i behov av att gå i sommarskola kommer att kunna göra det på plats i skolan. Det innebär även att gymnasieleverna kan se fram emot att gå tillbaka till vanliga rutiner när de kommer tillbaka efter sommarlovet.

– Med dagens besked kan vi från den 15 juni för gymnasieskolans räkning återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler. Det innebär att vi nu ger planeringsförutsättningar för sommaren och höstterminen som jag vet är viktiga för skolans möjligheter att uppfylla sitt uppdrag.

– För utbildning för vuxna så kommer det däremot inte kunna återgå helt till hur det var förut med risk för smittspridning. Jag vill samtidigt uppmana kommuner att satsa på vuxenutbildning som är mycket efterfrågat i krisens spår, sa utbildningsminister Anna Ekström under dagens presskonferens.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, som också medverkade under presskonferensen, klargjorde att det är på grund av att man idag vet mer om viruset än man tidigare gjorde som ligger till grund för beslutet.

– Vi vet nu att gruppen barn och unga drabbas mildare än äldre personer. Det var också utgångspunkten för vår rekommendation att inte stänga grundskolorna tidigare eftersom vi redan då visste att yngre barn drabbas mycket mildare. Nu vet vi att det gäller barn och unga upp till 19 år, dom utgör en väldigt liten andel av de bekräftade covid-19 fallen. De blir sällan allvarligt sjuka. Vi ser också att barn i mycket liten omfattning smittar andra och de studier vi gjort visar på en väldigt liten smittspridning i skolmiljö, kommenterade Johan Carlson.

Anledningen till att beslutet tagits är att man inte längre kan motivera den rekommendation som tidigare gällt för gymnasieskolor.

– Tillgängliga data om diagnostiserade fall i olika yrkesgrupper har vi gått genom och det visar inte heller på en ökad sjuklighet bland tillexempel gymnasielärare, grundskolelärare, förskolelärare, fritidspedagoger eller barnskötare. Det vill säga yrkesgrupper som varit fysiskt närvarande på arbetsplatsen under våren i skolor och förskolor. Det är såklart väldigt positiva nyheter och ligger till grund för den rekommendation vi nu ger, förklarar Johan Carlson.

Beslutet att öppna gymnasieskolor, komvux och högskolor igen betyder inte att coronapandemin inte längre ska tas på allvar. Statsminister Stefan Löfven var därför noga med att poängtera att beslutet tagits för att underlätta för människor.

– Det bygger på att vi följer rekommendationer och föreskrifter i övrigt. Och att verksamheter kommer i gång på ett sådant sätt att inte smittspridningen ökar igen. Är det så att det inte följs, då måste vi vidta åtgärder igen. Och vi tvekar inte en sekund att göra det. Men det svenska folket har tagit sitt ansvar, och jag bedömer att man gör det nu också, sa Stefan Löfven under presskonferensen.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning underströk vikten av beskedet:

– Nu kan studenter, universitet och högskolor förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Men allt kommer inte bli som vanligt i höst. Lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Ett stort personligt ansvar ligger också på studenterna. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna. Tillsammans kan vi klara detta.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén ställer sig positiv till beskedet. Till TT säger hon att hon hoppas att dagens besked håller i sig så att lärare och elever kan återgå till normal undervisning i klassrum när höstterminen börjar.

– Det är en väldigt stor utmaning inte bara för lärarna, utan också för elever. Det är svårt att hålla motivationen och koncentration uppe när man undervisas på distans. För det stora flertalet elever är det bättre att kunna vara på plats i skolan, säger hon till TT. 

– ARTIKELN UPPDATERAS –

Kommentera