dalig_statistik_dalar
Ny rapport

Gymnasiebehörigheten fortsätter att dala

14.4 procent av landets elever som lämnar grundskolan är obehöriga till gymnasiet, jämfört med 13,1 procent året innan. Samtidigt ökar skillnaderna i betyg.

Betygsstatistik

Läs Skolverkets hela rapport om betygsstatistik här.

Ta del av statistik på läns- kommun och skolnivå på SIRIS.

14 000 elever lämnade grundskolan i våras utan gymnasiebehörighet. Andelen är 14,4 procent, vilket är en ökning jämfört med 2014, då siffran var 13,1 procent. Det visar Skolverkets nya betygsstatistik.

Samtidigt får fler höga betyg. Skolverket har räknat ut ett genomsnittligt meritvärde baserat på elevernas 16 bästa betyg. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat med 2,3 poäng till 217,1 – och det är den största ökningen sedan 1998.

Men samtidigt syns ökningar i betygsskillnader. Skolverket redovisar en ökning bland andelen betyg F och streck, likväl som betyg A och B, jämfört med 2014.

I hälften av landets skolor sjönk andelen behöriga till gymnasiet, jämfört med 2014. I 16 procent av skolorna var behörigheten densamma och i 34 procent av skolorna ökade behörigheten till gymnasiet.

Bland nyanlända elever som börjat i svensk skolan i årskurs 1–5 har andelen behöriga ökat från 69 till 72 procent. Men för de elever som börjat i svensk skola i årskurs 6–9 är utvecklingen den motsatta, och behörigheten har gått ner ytterligare från 28 till 26 procent.

Kommentera