robert_smith_klassrum
Corona

Gymnasielärare välkomnar sistaårseleverna tillbaka: ”Nödvändigt”

Regeringen och Folkhälsomyndigheten tillåter sistaårselever att komma tillbaka till gymnasiet. Gymnasieläraren Robin Smith ser för- och nackdelar med upplägget – men efterlyser klarare besked.  
– Det jag och mina lärarkollegor behöver är en tydlighet och förutsägbarhet, säger han. 

Så skriver regeringen
  • Inom exempelvis yrkesprogrammen finns det vissa praktiska moment som är svåra att genomföra utan tillgång till material och en fysisk arbetsplats. Utbildningsmoment som exempelvis att genomföra en svetsning behöver kunna genomföras med ett mindre antal elever närvarande i utbildningslokalerna.
  • Det kan också gälla elever som måste visa vissa moment för att kunna få ut sin vård- och omsorgsexamen så att de kan gå ut och arbeta som undersköterskor i vården. Det ska även vara möjligt att på ett säkert vis låta elever i mindre grupper få möjlighet att genomföra vissa prov eller andra viktiga bedömningsmoment i skolans lokaler.  
  • Beslutet innebär också att vissa elever som har särskilda stödbehov ska kunna få det på sin skola – individuellt eller i mindre grupper – så att de ges förutsättningar att klara kunskapskraven.

Källa: regeringen.se

UPPDATERAD EFTER REGERINGENS BESLUT

I slutet av mars framförde Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, under ett möte med riksdagens utbildningsutskott, sin uppfattning att stängningen av gymnasiet bör mjukas upp. Detta för att sistaårseleverna ska få möjlighet att komma tillbaka till skolan och redovisa sina kunskaper inför sin examen.

– Det är en ganska liten grupp elever det rör sig om och ur ett folkhälsoperspektiv är det en stor vinst om de får möjlighet att slutföra sin skolgång, sa statsepidemiolog Anders Tegnell till Dagens Nyheter.

Nu har regeringen beslutat om en ändring i förordningen som innebär att en skola ska kunna vara delvis stängd. På sin hemsida skriver regeringen att ”utbildning kan därmed bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr eller distans, så länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet”.  

– Det allvarliga läge vi nu befinner oss i riskerar att bli långvarigt. För gymnasieskolan innebär det att vi måste ha beredskap för att den är stängd under lång tid, kanske hela vårterminen. Därför har vi nu öppnat för särskilda lösningar för mindre elevgrupper, så att de ges förutsättningar att klara utbildningen och få sina slutbetyg; eleven på vård- och omsorgsprogrammet ska exempelvis kunna ta sin examen och gå ut och jobba i vården också i år, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Robin Smith arbetar som gymnasielärare i engelska och svenska på Viktor Rydberg i Stockholm och är dessutom ledamot i LR:s förbundsstyrelse. Han tycker att det är positivt om sistaårselever tillåts komma tillbaka till gymnasieskolan om det behövs för att de ska kunna ta examen.

– Utifrån ett skolperspektiv vore det väldigt skönt att få en möjlighet att avsluta kurserna på ett rimligt sätt. Jag tror att det är nödvändigt för att säkerställa rättssäkra bedömningar.

Bedömningsdelar som läsförståelseprov och hörförståelseprov är svåra att genomföra på distans, menar Robin Smith.

– De blir väldigt svåra och utmanande att fullfölja på distans. Jag har kollegor som undervisar i kemi, fysik och biologi och där finns det nog en hel del laborationer som skulle behöva göras i skolan.

Hans största farhåga i den här situationen, utifrån ett arbetsbördeperspektiv, är dock att det blir en halvlösning om man öppnar upp för sistaårselevernas återkomst samtidigt som många elever ändå väljer att stanna hemma.

– Det finns säkert elever som känner en rädsla att smitta andra elever eller att själva bli smittade. Om det blir så kan lärarna hamna i en knivig situation där man fortsatt har en del av sistaårseleverna på distans medan några har återvänt till klassrummet. Då tvingas man ha många olika speciallösningar på gång samtidigt, vilket kan leda till att det ställs olika krav på eleverna, säger han.

Det kan även bli många bollar att hålla i luften om sistaårseleverna kommer tillbaka samtidigt som lärarna ska fortsätta att undervisa eleverna i årskurs 1 och 2 på distans, påpekar Robin Smith.

– Det tror jag kan bli mycket tufft.

Skulle det vara genomförbart?

– Ja, det tror jag, men samtidigt beror det så klart på hur situationen utvecklar sig i landet. Har vi otur så tvingas många lärare stanna hemma i ett kritiskt skede och då kan det bli en utmaning att hitta personal som kan ta hand om eleverna i skolan, säger han och tillägger: 

– Det jag och många av mina lärarkollegor skulle behöva är en tydlighet och förutsägbarhet som gör att vi kan lösa detta så bra som möjligt för eleverna, men frågan är om någon kan ge oss så klara besked som vi skulle önska.

Går det att slutföra sistaårselevernas skolgång tillräckligt bra om man väljer att inte gå tillbaka till skolan?

– Den frågan är svår att svara på för alla ämnen. Men det är klart, måste vi göra det så kommer det att gå. Det blir dock svårt att pröva kursens alla delar på distans i mina ämnen. Själva undervisningen kan vi hantera och att bedöma de produktiva färdigheterna går också. Men totalt sett blir det ju en kvalitetsförsämring.

Kommentera