internet712
Granskning

Gymnasieskolor brister i källkritik

Skolorna måste ge gymnasielever mer träning i att kritiskt värdera fakta och källor. Det menar Skolinspektionen efter en granskning av gymnasiearbeten.

Landets alla gymnasieelever skriver ett avslutande gymnasiearbete som ska visa att hen är förberedd på högskolestudier eller yrkesliv. Och sedan 2011 krävs ett godkänt betyg i rapporten för att klara gymnasieexamen.

Skolinspektionen har granskat 421 rapporter som skrivits av elever i naturvetenskap- eller ekonomiprogrammet, utifrån bedömningskriterier framtagna av företrädare för högskolan. 

Granskningen visar att skolorna måste låta eleverna träna mer i att tillämpa kritisk värderingsförmåga.

– Vi har sett att eleverna behöver mer hjälp med att utveckla självständighet, kritisk värderingsförmåga och att arbeta på ett vetenskapsliknande sätt. Förmågan att kritiskt tolka och värdera källor är central inför högskolestudier och en viktig medborgarkompetens, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör vid Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Resultatet visar också att det finns stor spridning vad gäller att uppfylla kriterier – även om de flesta rapporter helt eller i stort gör det. Eleverna måste dessutom få bättre stöd i att självständigt tillämpa metod och analys, avgränsa frågeställningarna och att disponera texten. 

Ytterligare en granskning som Skolinspektionen genomfört innefattar 11 slumpvist utvalda gymnasieskolor och handlar om hur väl skolorna förbereder eleverna inför kommande högskolestudier.

Den visar att eleverna får bra stöd från lärarna i arbetet med gymnasiearbetet – men att lärarna och medbedömare måste förbereda och samarbeta mer för att kunna utveckla sin bedömning och betygssättning av gymnasiearbetena.

Skolvärlden har tidigare skrivit om Cathrin Backman Löfgren, vars forskning visar att gymnasieelever behärskar källkritik i teorin, men inte i praktiken. 

Kommentera