gympalararen

Kalle Zackari Wahlström är programledare i ”Gympaläraren” på SVT.

Debatt

”Gympaläraren” är ett hån mot lärarkåren

SVT:s serie ”Gympaläraren” gav tittarna en helt felaktig bild av vad det innebär att undervisa i idrott och hälsa i dag. ”Gympaläraren” glömde helt bort att sätta in fysisk aktivitet i kontexten hälsa och livsstil, skriver debattörerna.

Det enda som var rätt i SVTs ”Gympaläraren” var att unga i dag rör sig alldeles för lite. Bara beteckningen ”gympalärare” ger fel känsla. Ämnet heter idrott och hälsa med betoning på hälsa. En lärare i idrott och hälsa som försöker låta och röra sig som en elev i 9:an är inte den förebild eleverna behöver. Kramar är inte rätt stimuli till elever i sin tuffaste fysiska utvecklingsperiod. Han hade dessutom uppenbarligen inte läst kursplanen.

Att samla en hel klass i en stor idrottshall för gemensamma fysiska aktiviteter där alla gör samma sak är ett tilltag som få lärare i idrott/hälsa ger sig på i dag. I stället försöker man se till de individuella behoven och låta eleverna själva styra över sina aktiviteter inom ett område. För att motivera till rörelse gör många idrottslärare tillsammans med elevhälsan livsstilsanalyser och eleverna skapar egna utvecklingsplaner. Det är det som skapar förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

Undervisningen ska dessutom vara faktaunderbyggd för att eleven ska förstå varför fysisk aktivitet är bra. Hejarop från lärarens sida på temat att ”det här är roligt förstår ni” är bara kontraproduktivt. Låt eleverna själva upptäcka vad som är roligt!

Hur fysisk aktivitet hänger samman med andra livsstilsfaktorer såsom sömn, mat, stress, rökning etc. är nyckeln för att eleverna verkligen ska förstå vitsen med fysisk aktivitet och få en kick att minska sitt stillasittande och komma igång. Därför måste undervisningen i idrott och hälsa också ha en koppling till det teoretiska och ge kunskap om hur olika livsstilsfaktorer påverkar deras hälsa. Den ordinarie läraren hade rätt fokus men för lite tid. ”Gympaläraren” glömde helt bort att sätta in fysisk aktivitet i kontexten hälsa och livsstil.

Om beskrivningen av skolan i programserien stämmer så är den ett exempel på hur man fortfarande arbetar i ”stuprör” utan samverkan mellan alla som måste vara med och hjälpa till för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Samverkan med elevhälsan som är så viktig i dagens skola för att få eleverna att öka sin fysiska aktivitet kunde exempelvis inte spåras, inte heller vilken viktig roll som mentorerna i skolan har för att få eleverna att både må bra och prestera bra i skolan.

Visst, vi har träffat människor som tyckte ”Gympaläraren” var bra tv, det är allvarligt eftersom tittarna får en helt felaktig bild av vad det innebär att undervisa i idrott och hälsa i dag. Vi arbetar i ett skolnätverk med över 100 skolor i Sverige och reagerar starkt på den snedvridna bild som SVT gett på en yrkesgrupp som utvecklats mycket starkt under senare år och som satsar hårt på att bidra till att utveckla skolan tillsammans med den övriga personalen där det finns kraftfullt stöd av skolledarna.

Låt oss i en ny programserie visa några goda exempel där eleverna motiveras att ta eget ansvar för sin träning.

Mia Bäcklund, förstelärare Idrott och hälsa, Rodengymnasiet i Norrtälje

Acki Wästlund, Svenska Institutet FMS

Kommentera