gympalararen_2

Träningsgurun Kalle Zackari Wahlström ska öka intresset för idrott i tv-serien ”Gympaläraren”. Foto: Jan Danielsson

Idrott

”Gympaläraren” ska få fart på eleverna

Svenska skolbarn behöver röra på sig mer, både i och utanför skolan visar forskning. I en ny realityserie på SVT försöker programledaren Kalle Zackari Wahlström peppa en högstadieklass till mer rörelse.

Kalle Zackari Wahlströms råd till lärare
 • Ordna roliga aktivitet på skolan där rörelse ingår, försöka jobba bort klyftor. En del barn har ekonomiska förutsättningar för att idrotta, andra inte.
 • Ordna det fint för barnen, ta med ditt gamla dansspel till skolan och ordna en rolig tävling.
 • Prata och skapa kravlösa vuxenkontakter som inspirerar eller fixa en röreslsevecka med olika teman. Om skolan kan ha en bokvecka måste det fungera med en för rörelse också?

Svenska grundskoleelever har två timmar schemalagd idrott per vecka, vilket enligt EU-kommissionen är det lägsta i Norden. En nyligen gjord studie vid Karolinska Institutet visar dessutom på att svenska fyraåringar spenderar hälften av sin vakna tid helt stillasittandes och är mindre aktiva än barn i USA och Kanada.

Få svenska skolbarn kommer upp i WHO:S rekommendation om 60 minuters rörelse per dag, visar en sammanställning av Folkhälsomyndigheten. Stillasittande kan leda till övervikt, depression och sjukdomar.

Tv-serien ”Gympaläraren” ska försöka vända på de alarmerande siffrorna.

– Att barn sitter stilla har fått mig att reagera. Skolbarn måste få röra på sig. Alla vet att vi mår bra av det, säger programledaren och idrottsprofilen Kalle Zackari Wahlström.

I ”Gympaläraren”, som börjar sändas på SVT i mars, åker Kalle Zackari Wahlström tillbaka till sin gamla högstadieskola utanför Nynäshamn. Uppdraget på skolan är att tillsammans med sin tidigare idrottslärare få skolungdomarna att röra på sig mer i och utanför skolan.

– Skolan måste lära eleverna att röra på sig. Barnen är ju i skolan hela dagarna och idrottslektionerna är ett bra ställe att börja på. De lektionerna är navet, menar  Kalle Zackari Wahlström.

Målet med ”Gympaläraren” är att visa eleverna att alla mår bra av rörelse. Kalle Zackari Wahlström har träning som yrke. Men utmaningarna i skolan var fler än han hade anat.

– Många elever kom inte ens till idrotten. Andra upplevde idrottslektionerna som jobbiga eller pinsamma. En del tyckte att lektionerna var pest och pina. Det ville jag ändra på. Jag tror att jag lyckades, säger han.

Att lärare tar del av ”Gympaläraren” är viktigt, menar programledaren. Inte minst för att de ska bli medvetna om hur elever kan uppleva ämnet men också för att han hoppas att lärare ska bli medvetna om att det är viktigt att få in rörelse även utanför själva idrottslektionen.

– Jag hängde mycket i korridorerna och där blev det tydligt att en majoritet satt med sina läsplattor och surfade. Men när vi tog dit ett pingisbord och drog igång en turnering började eleverna röra på sig. Det är märkligt att skolor ger barnen läsplattor men inte ser vikten av att ha saker som uppmuntrar till rörelse. Som att ha en skolgård eller bra kläder för uteaktiviteter?

I de åtta avsnitten kämpar Kalle Zackari Wahlström med att få eleverna att förstå att de blir piggare och gladare efter motion. Det i sin tur leder till att de orkar med andra ämnen bättre, något som lärare i teoretiska ämnen borde uppskatta, säger han.

– Det måste finnas något för alla barn. Det handlar om att börja röra sig och sprida att det är roligt. Att hitta intresserade och engagerade lärare som kan sprida detta är oerhört viktigt, säger Kalle Zackari Wahlström.

Så här säger kursplanen

Det centrala innehållet i idrott och hälsa är indelat i tre övergripande områden: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse (urval).

Årskurs 4 – 6:

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Årskurs 7-9:

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, som bättre kondition.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa samt mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, tillexempel kön.
Forskning
 • En studie gjord av Daniel Berglind, barn- och ungdomsepidemiolog vid Karolinska institutet, visar att fyraåringar spenderar ungefär hälften av sin vakna tid helt stillasittandes och att flickor rör sig mindre än pojkar. Bara tre av tio fyraåringar når upp till WHO:s rekommendation, att röra sig 60 minuter varje dag. Studien visar också att barn rör sig mindre under helger i jämförelse med veckodagarna.
 • Kinesiska och amerikanska forskare har tillsammans gjort en metaanalys av undersökningar där man har studerat sambandet mellan skärmtid och stillasittande och depression hos barn och ungdomar. Forskarna fann att risken för depression är högre ju längre tid barn och ungdomar tillbringar stillasittande framför en skärm. Källa: Läkartidningen 2016:113: DWU6.
Kommentera