diagram

Källa: Skolinspektionen

Friskolor

Hälften av friskoleansökningarna avslås

Intresset för att starta en ny friskola eller utöka befintlig friskoleverksamhet fortsätter att sjunka. I år fick Skolinspektionen in 380 ansökningar mot fjolårets 414. 

På tre år har den totala mängden ansökningar om friskoleverksamhet nära halverats från 791 till 380 ansökningar. I år är det intresset för grundskoleverksamhet som sjunkit.

Skolinspektionen har helt eller delvis godkänt 27 procent av de 164 ansökningar som handlar om nyetablering av friskolor nästa läsår. Sammanlagt rör det sig om 44 skolor varav 33 grundskolor (fler än ifjol) och 10 gymnasieskolor (färre än ifjol) och en grundsärskola fått tillstånd. Totalt har 26 skolföretag fått godkänt att starta en ny skola inför nästa läsår. Två av tre har skolor sedan tidigare.

Av de 216 ansökningar som handlar om utvidgning av befintlig verksamhet har 49 skolor fått godkänt av Skolinspektionen.

Totalt har nära hälften av ansökningarna i ansökningsomgången fått avslag. Vanligaste orsakerna är brister i elevprognoser, skolbibliotek, skollokaler och ekonomi.

I Sverige finns sedan tidigare 830 fristående och 4 087 kommunala grundskolor, samt 455 fristående och 877 kommunala gymnasieskolor.

Kommentera