lena_hallengren
Foto: Socialdemokraterna
Skolpolitisk invit 

Hallengren hoppas på samarbete

Utbildningsutskottets ordförande, socialdemokraten Lena Hallengren, tar allianspolitikernas något ljumma inställning till regeringens invit om breda uppgörelser kring skolan med ro.

– När vi gick på julledighet var det ett extraval på gång. Sen har mycket skett och vi har inte träffats än. Jag tycker inte man ska dra för stora växlar på de kommentarer som kommer nu. Först måste vi träffas och prata. Jag tror att det finns ett intresse för att tillsammans fundera över vad som är viktigt och vad som behöver göras för att ge skolan schyssta spelregler och långsiktighet. Det var svårt som läget var i höstas men nu finns möjligheter att tänka mer långsiktigt.

Lena Hallengren poängterar att det inte är någon som tror att man ska bli överens om allting.

– Vi ska inte sudda ut alla skillnader. Så klart spelar det roll vem som får det politiska mandatet. Men vi måste fundera på vilka strider som är värda att ta. Det är viktigt att man är överens om de långsiktiga och stora spelreglerna. Men det är som sagt för tidigt att säga något om detta än.

Vad kommer ni göra nu? 

– Vi måste titta på hur skolan fungerar och vilka brister som finns. OECD-rapporten visade på bristen vad gäller styrningen. Ett framgångsrecept i många länder är just långsiktighet och att man är överens om spelreglerna så att professionen vet vad den har att förhålla sig till, under lång tid framåt.

Lena Hallengren menar att saker måste få ta tid, att man måste våga vara långsiktig och lyssna till vad forskningen säger. 

– Och vi måste ha en diskussion men facken om vad som är viktigt på riktigt. 

Betyg är en fråga där de båda blocken är oense. I sin debattartikel i DN ger skolministrarna intryck av att frågan inte är förhandlingsbar. Men enligt SVT Nyheter kommer de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna fortsätta driva betyg från fjärde klass. Lena Hallengren kallar betygsfrågan infekterad.

 – Det gjordes en överenskommelse där vi gick med på betyg i årskurs sex men det gäller visst inte längre. Av någon anledning har betyg blivit den stora, viktiga frågan, men jag vet inte om den verkligen är det. Lärarfacken vill exempelvis inte ha tidigare betyg. Vi har en annan syn på betyg och dess betydelse än alliansen. Om det är så, som en del vill hävda, att det behövs betyg för att eleverna ska få det stöd de behöver, då har skolan ett helt annat
problem att ta tag i.  

Det pratas mycket om att ge lärare och skola arbetsro. Kan de hoppas på det framåt? 

– Det är jättesvårt att säga. Men jag skulle verkligen vilja ge lärarna det. 

Någon fråga som är extra viktig? 

– Lönefrågan är viktig, jag hoppas att vi kan lösa den. Vi har också pratat mycket om att ”låta proffsen vara proffs”. Lärarna måste få känna att det finns en tilltro till att de kan göra rätt avvägningar och bedömningar, det är jätteviktigt. I den frågan finns än så länge inga politiska skyttegravar, jag hoppas vi kan ta oss an den.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm