peter

Peter Fredriksson blir ny generaldirektör på Skolverket.

Han tar över Skolverket

Peter Fredriksson blir ny generaldirektör på Skolverket. Fram till nu har han varit utbildningsdirektör i Södertälje.
– Han har varit superbra här, säger Eva Dekany-Ström, kommunombud i Södertälje.

Det här är Peter Fredriksson
  • Utbildad ämneslärare i svenska och historia.
  • Arbetade som lärare i Göteborg och Södertälje 1988–1998.
  • Har genomgått skolledarhögskolan och skolchefsutbildning.
  • Arbetat som biträdande rektor och rektor i Lidingö och Stockholm 1998–2007.
  • Grundskolechef i Haninge 2007–2009.
  • Skolchef i Sollentuna 2009–2011.
  • Utbildningsdirektör i Södertälje sedan 2011.
  • Övrigt: Har haft fackliga uppdrag för Lärarnas Riksförbund och senare Skolledarförbundet.

Källa: Skolverket

I höstas utsågs Anna Ekström till ny gymnasie- och kunskapslyftsminister och lämnade därmed uppdraget som generaldirektör på Skolverket. Nu har regeringen utsett hennes efterträdare – Peter Fredriksson som fram till nu arbetat som utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

– Jag vet vad som är kvalitet i klassrum, skola och på huvudmannanivå, säger han till Dagens Nyheter. 

Peter Fredriksson är i grunden lärare i svenska och historia. På Skolverkets hemsida säger han så här om sin bakgrund som lärare:

– Man behöver inte vara lärare för att bli generaldirektör men det sitter inte vägen att man har den kunskap som jag har om skolan och om skolans vardag på så många olika nivåer.

Vilka är de största utmaningarna för svensk skola framöver?

– Det är att få till likvärdigheten. Vi vet hur det ser ut, vi vet att det finns många elever som inte lyckas och det är väldigt allvarligt. Det är den största utmaningen. Hur vi ska få till en skola som säkrar att alla elever får förutsättningar att lyckas. Men sedan finns det andra utmaningar. En mycket stor utmaning är att göra läraryrket mer attraktivt. Hur vi ska få människor att inse hur otroligt viktigt, värdefullt och roligt det är att jobba i skolan, säger han på Skolverkets hemsida.

I Södertälje har varit en populär skolchef.

– Det är sorgligt för oss, han har varit en superbra utbildningsdirektör, säger Eva Dekany-Ström, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Södertälje kommun och tillägger:

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Peter Fredriksson och han har satt Södertälje på kartan igen. Han kommer säkert att bli en väldigt bra generaldirektör och jag förstår att han vill vidare. Men det är med sorg i hjärtat för Södertäljes del.

Utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade den nya myndighetschefen.

– Vi ska bryta ojämlikheten i skolan. Skolverket spelar en central roll i detta. Vi har gett myndigheten mandat att för staten göra överenskommelser om skolutveckling med skolor med tuffa förutsättningar. Vi bygger upp stora kompetensutvecklingsprogram. Skolkommissionen föreslår att staten bygger upp regional närvaro som för resultatdialoger med varje huvudman. Denna förändring är Peter Fredriksson, med sin gedigna bakgrund från skolan och för jämlikhet, rätt person att leda.

Lina Axelsson Kihblom, i dag grundskolechef i Haninge kommun, arbetade tillsammans med Peter Eriksson i Södertälje 2011–2013. Hon säger om den forna kollegan att han är en enormt skicklig pedagog och väldigt kunnig på många andra områden.

 – Peter har från dag ett satt en tydlig mall för ett systematiskt kvalitetsarbete i Södertälje. Han har vänt trender och gjort det väldigt bra. Med uthållighet har han stannat kvar i en värld där folk byter tjänster ganska ofta. Peter har mycket att tillföra Skolsverige.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén om den nya generaldirektören:

–  Vi ville se en person som tar sin roll som tjänsteman på stort allvar, och Peter Fredriksson är enligt våra ombud i Södertälje en person som är väl insatt i skolfrågor och har drivit dem på ett bra sätt. Han är inlyssnande och ödmjuk. Det är glädjande att Peter Fredrikson är lärare. Det är en tillgång. Han får nu ett viktigt uppdrag som förpliktigar.

Kommentera