Organisering

Han röstade nej: ”Nu måste vi bli LR plus”

Sten Hagberg omröstning

”Det finns en stor skepsis och därför är det väldigt viktigt att vi ger mod, energi och entusiasm till våra aktiva ombud så att vi kan göra detta till ett LR Plus”, säger LR Hallands distriktsordförande Sten Hagberg som röstade nej.

Resultatet i omröstningen
  • Antal röstberättigade medlemmar: 65 420
  • Antal avlagda röster: 32 919
  • Andel avlagda röster: 50,3 procent
  • Antal ja-röster: 25 284
  • Andel ja-röster: 79,4%*
  • Antal nej-röster: 6 578
  • Andel nej-röster: 20,6%*
  • Endast ett distrikt (Halland) röstar nej, med 55,5 procents majoritet.
  • 21 av totalt 29 distrikt röstar ja med mer än 80 procents majoritet.

* = Procent av de som röstat ja eller nej, blanka röster exkluderas.

Som enda region röstade region Halland nej till en ny facklig organisering.
– Våra lärare känner en stolthet över medlemskapet. Det är tydligt att man anser att Lärarnas Riksförbund är det bättre förbundet. Nu måste vi göra det här så bra som möjligt och bli ett LR plus, säger distriktsordföranden Sten Hagberg.

Under många år, 1996-2020, var Sten Hagberg ledamot av förbundsstyrelsen och en av förespråkarna för ett bevarande av Lärarnas Riksförbund. Kort efter att medlemsomröstningen offentliggjorts, nära fyra av fem medlemmar ställer sig positiva till bildandet av Sveriges Lärare, når Skolvärlden honom på telefon.

– Vi måste sätta till alla klutar för att det här ska bli så bra som möjligt, ett LR plus, det nya fackförbundet får inte bara bli en stor smet. LR har växt under lång tid och det beror på att vi har varit vassa och tydliga kring vilka vi företräder, något vi måste behålla i en ny organisation så att varje yrkesgrupp känner igen sig.

”Stolta medlemmar”

I Halland röstade majoriteten medlemmar, 54 procent, nej till förslaget om en ny facklig organisering.

– Jag upplever hur stolta våra medlemmar är över att vara med i LR. Det är tydligt hur angeläget man ansett det goda arbetet som LR utför är.

Vilka fördelar med ett bildande av Sveriges Lärare ser du?

– Om den yrkesspecifika, federativa, karaktären kan bevaras. Att vara överens är alltid bättre än interna motsättningar. Gemensam styrka visst, men två som är överens är starkare än ett sammanslaget. Men naturligtvis finns det ekonomiska stordriftsfördelar med en sammanslagning.

…och nackdelar?

– Jag har ofta uppfattat Lärarförbundet som försiktigt och otydligt för att man företräder så många samtidigt. Risken är att bli det det stora anonyma facket, en koloss. Nu måste vi verkligen jobba för LR:s skolpolitik. Där har Lärarförbundet närmat sig oss de senaste åren. Det gäller att se till att det blir bestående, att vi inte får en tillbakagång till något mera otydligt och utslätat. Spetsen vi har i utbildningspolitiken behöver få genomslag i det nya.

”Inte stöta sig”

Sveriges Lärare blir en avsevärt större organisation än LR. Sten Hagberg menar att storleken skapar en viss oro.

– Företräder man många samtidigt får man svårare att företräda ”någon” för att man måste vara försiktig för att inte stöta sig med någon.

Han exemplifierar med skillnaden förskola och skola där LR flera gånger motionerade till Saco-kongressen om att bilda ett förskollärarförbund.

– Min uppfattning var och är att förskollärarna skulle vinna på tydlighet i sina professionsfrågor. Jag tror alla professioner vinner på en spets i frågor professionen vill driva. Både förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Det är inte splittrande att föra fram egna frågor. Tvärtom, om varje profession slåss för sina frågor är det lättare att samarbeta än om man kompromissar allt för mycket på förhand.

Under de dryga 30 år som gått sedan skolans kommunalisering har LR drivit skolpolitiken i rätt riktning, menar Sten Hagberg och tillägger att LR under en stor del av den tiden varit ensamma om att göra det.

– Om vi backar bandet så stod Lärarförbundet för en massa saker där vi inte tyckte lika. Ta lärarlegitimationen till exempel. Det tog lång tid innan den omfamnades och jag upplever att det var LR:s långa och uthålliga kamp som ledde till resultat.

”En avgörande fråga”

Även i frågan om ett eventuellt återförstatligande pekar han på hur Lärarförbundet närmat sig LR:s ståndpunkt.

– Lärarförbundet har nu sagt sig bejaka ett statligt ansvarstagande för skolan. Det är en väldigt avgörande fråga. Om en ny organisation tydligt driver ett statligt ansvarstagande för skolan så är det naturligtvis en styrka.

Sten Hagberg noterar också hur det politiskt skett en gradvis förflyttning i just den riktningen.

– Frågan är bara hur mycket och hur snabbt det kommer gå. Inom alla partier finns politiker som inser att vi behöver ett förändrat huvudmannaskap. Och bland samtliga partiers väljare finns en stor majoritet för ett statligt ansvarstagande. Det är något vi kan hoppas på kommer att förverkligas inom överskådlig tid. Verkligheten själv har under de här 30 åren visat att det inte blev bra med ett kommunalt huvudmannaskap. Med ett kraftfullt agerande från Sveriges Lärare kan det förändras.

Hur tänker du kring framtiden?

– Internt i LR är det viktigt att det finns en respekt från styrelsens majoritet att det här kan vara smärtsamt i organisationen. Inte minst i mitt distrikt, där en majoriteten var emot, blir det en process. Det finns en stor skepsis och därför är det väldigt viktigt att vi ger mod, energi och entusiasm till våra aktiva ombud så att vi kan göra detta till ett LR Plus.

– Det är också mycket viktigt att vi inte blir ett utvidgat lärarförbund. Varje yrkesgrupp måste kännas igen, och identiteten vara tydlig. Det måste bli ett LR plus av det hela.

Reglerad undervisningstid

Vad bör vara Sveriges Lärares prioritet i ett första skede?

– På den politiska arenan är ett statligt ansvarstagande för skolan prio ett. Vad gäller förhandlingsfrågorna, som också ligger på nationell nivå, ett återinförande av reglerad undervisningstid. Den osäkerheten om ”hur mycket undervisning ska jag tvingas ha nästa läsår?, den gör så mycket skada ute i verksamheten.

– Vi måste också få till ett lönesystem där erfarenhet och år i yrket värderas högre. Den första avtalsrörelsen för den nya organisationen blir mycket upp till bevis. Ett av argumenten för den nya konstellationen har varit att vi ska få en större styrka gentemot motparten. Sist och slutligen är det medlemsnyttan som räknas, medlemmen ska märka förbättringar.

Kommentera