Undervisningstips

Han slår ett slag för noveller i undervisningen

markstedt_ny

”Novellen ger både läsupplevelser, utvecklar elevernas språk, ökar analysförmågan och kan introducera författarskap”. Det säger läromedelsförfattaren Carl-Johan Markstedt vars nya bok om novelläsning i skolan, utkommer i maj.

| Foto: Marcus Gustafsson
Tre tips på noveller

”Den amerikanska ambassaden (Chimamanda Ngozi Adichie)

  • En kvinna som förlorat sitt barn i kriget köar utanför amerikanska ambassaden i Lagos i Nigeria för att få ett visum, men genomgår en form av inre uppvaknande. En gripande novell där det finns mycket att diskutera, både vad gäller innehåll och berättarteknik.

”Hiwa” (Augustin Erba)

  • Rykten om att det bor en drake inne i ett berg förvandlar Elins hemstad till ett totalitärt samhälle, och snart är ingenting sig likt. En spännande novell om hur snabbt en demokrati kan kantra.

”Pappersväggar” (John Ajvide Lindqvist)

  • John övernattar i skogen i en stor pappkartong han fått av sin pappa, när han hör ett ljud utanför de tunna väggarna. En kuslig novell som lämnar många obesvarade frågor efter sig för läsaren att fundera vidare på.

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och museipedagog. Författare till flera läroböcker i svenska, bland annat ”Svenska impulser” och ”Känn på litteraturen”. Han har även skrivit boken ”Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan” tillsammans med Martin Sandberg. Driver också Svenskpodden.

Av många skäl lämpar sig novellformen utmärkt i svenskan. Läromedelsförfattaren Carl-Johan Markstedt tipsar om hur den kan användas i undervisningen.
– Jag vill inspirera lärare att jobba mer med noveller och visa de olika möjligheter den erbjuder, säger han.

En liten berättelse med ett stort innehåll – och med många pedagogiska möjligheter. Så ser Carl-Johan Markstedts förslag till definition av novellen ut. Han menar att den är en mycket tacksam och inspirerande genre att arbeta med i klassrummet.

– Novellen ger både läsupplevelser, utvecklar elevernas språk, ökar analysförmågan och kan introducera författarskap.

I början av maj utkommer hans nya bok ”Novelläsning i praktiken – samtala och skriva om noveller i skolan”. Det är en samlad metodbok där han varvar teori med konkreta exempel på övningar och upplägg. Ett avsnitt handlar om hur lärare kan lägga upp sin undervisning utifrån en trestegsmodell.

– Det är en enkel modell men det gör den också användbar. När man planerar arbetet måste man som lärare börja med att tänka igenom läsningens alla faser. Vad ska jag göra innan vi läser texten, hur ska jag lägga upp arbetet under tiden som vi läser, och hur följer jag upp arbetet efter läsningen?

Vilka aktiviteter kan kopplas till faserna?

– Det finns så många olika sätt att jobba där den enklaste är en kort introduktion, läsa novellen, och sedan ha ett bra samtal. Men man kan också utforska författarskap, ha tematisk läsning, ha som syfte att introducera begrepp som är relevanta för den aktuella texten eller välja några språkutvecklande uppgifter som man kopplar på läsningen.

Passar ypperligt

En stor fördel med novellen är det korta, koncentrerade, formatet som han menar passar ypperligt i undervisningen. Under en och samma lektion hinner läraren både introducera novellen, eleverna läsa den, och i vissa fall påbörja bearbetningen av ett helt verk.

– En sammanhållen läsupplevelse har ett värde tycker jag. På gymnasiet har kreativt skrivande försvunnit ur styrdokumenten men i grundskolan är novell-läsning ett bra hjälpmedel inför elevernas eget skrivande.

Skulle du säga att novellen passar alla elever?

– Ja det tror jag. Det finns så mycket att välja på, olika svårighetsgrad, från olika delar av världen och tider, och olika längd. En del omfattar en sida och andra 60 sidor. Det går att hitta texter som passar alla elever och du har stora möjligheter till variation.

Han framhåller också elevernas språkutveckling.

– I och med att novellen är så begränsad jämfört med en roman finns större möjligheter för omläsning, närläsning, och att verkligen arbeta med språket. All läsning är förstås språkutvecklande men med novellen kan du gräva djupare i texten och prata om ords nyanser.

Gemensam läsupplevelse

Är läsning av samma novell att föredra?

– Det finns en fördel med att läsa samma text i klassen för att få en gemensam läsupplevelse som sedan alla diskuterar. Man kan först bearbeta karaktärer eller händelseförlopp och sedan jobba med berättartekniken och därmed öva upp analysförmågan. Läraren kan introducera vissa litterära begrepp och aktivt använda begreppen i ett samtal.

Boken, säger han, riktar sig i första hand till svensklärare på högstadiet och gymnasiet. Men även alla som arbetar med skönlitteratur i andra sammanhang.

–Jag vill inspirera lärare att jobba mer med novellen, visa på möjligheterna som den erbjuder och tipsa om nya arbetssätt.

Boken rymmer inte bara Carl-Johan Markstedts egen kunskap och erfarenheter. För att få in fler röster om novellens fördelar intervjuas även några lärare, en författare och en forskare som delar med sig av sina favoritnoveller och om hur de lägger upp sin undervisning.

– Lärarna vittar om vilken potential de ser i novellen. En berättar om hur hon jobbar tematiskt, en annan om hur tacksam novellen är när man ska titta på berättarteknik och en tredje om hur hon arbetar med språkutveckling.

Läsovana elever

Vad tycker eleverna då?

– Det kan vara olika. Men det finns otroligt många noveller att välja på och i och med att man får de här gemensamma läsupplevelserna tänker jag att även läsovana elever kan få rika läsupplevelser. Novellen är en tillgång, även i klassrum med elever som inte är så vana vid läsning. Vi vet genom undersökningar att elever läser mindre på sin fritid, och då blir läsningen i skolan och det jobb som svensklärare gör med skönlitteratur ännu viktigare.

Han nämner styrdokumenten och dess fina formuleringar i svenskans syftesbeskrivningar.

– Där lyfter man fram hur litteraturen kan vara en källa till självinsikt och en ökad förståelse för sin omvärld och hur andra tänker och känner. Eleven ska få lära sig att analysera texter och använda litterära begrepp men också få möjlighet att använda litteraturen för en ökad självinsikt. Där har litteraturen ett fantastiskt värde och en stor potential.

Kommentera