leif
Foto: Mats Samuelsson
Vägledning

Han vill hjälpa lärarna förstå SYV

I sin nya bok bjuder Leif Andergren in både vägledare och lärare att ta del av hans samtalsmodell.
– Lärare och SYV:are jobbar ju för elevernas bästa. Då är det bra om de förstår varandra.

Leif Andergren

Leif Andergren har studie- och yrkesvägledarexamen samt gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia. Han är författare till böckerna ”Samtala” och ”Vägleda”, har jobbat med vägledning och ledarskap och utbildat studie- och yrkesvägledare vid Malmö högskola.

Boken ”Vägledarens val – Teori och metod i aktion” är – som titeln avslöjar – i första hand riktad till vägledare. Men Leif Andergren menar att alla som håller professionella samtal kan ha glädje av den, inte minst lärare. Dels som ett sätt att bättre förstå sina SYV-kollegor, men även för egen del.

– Jag tänkte såhär innan jag skrev boken: ”varför gör jag som jag gör?” Samma fråga behöver ju ställas även av lärare. Varför gör de som de gör? En lärare gör massor av val varje dag i sitt yrke. Men vad baserar de sina val på? I den här boken kan man få hjälp att få syn på sig själv och sitt eget tänkande, säger han.

Leif Andergren är bekant för många sedan tidigare genom böckerna ”Samtala” och ”Vägleda”. Den nya boken består av fiktiva vägledningssamtal baserade på verkliga möten. Läsaren ska ges möjlighet att reflektera över sin egen verksamhet genom att ta del av Leif Andergrens sätt att vägleda.

– I vanliga fall är det ingen som vet vad som händer i de där individuella vägledarsamtalen. Det här blir ett sätt att komma in och se att det här är ingenting man gör efter en manual eller en ”quick fix”. Det handlar om att hjälpa eleverna att se hur de har kommit dit de är idag och att de kan se vägar framåt.

Varför är det viktigt att lärarna förstår det?

– Så man kan samarbeta och fördela arbetet man har med eleverna på ett mer rimligt sätt.

Hur skulle det samarbetet kunna förbättras?

– Lärare skulle till exempel kunna ha gruppsamtal med elever för att lära sig mer om hur arbetslivet se ut. Det är naivt att tro att vägledaren bara under ett kort samtal ska hinna komma långt med en elevs självkännedom. Det kunde få utrymme under mentorstid också.

Metoden som Leif Andergren presenterar i boken kallar han för ”etappmetoden”. I korthet går den ut på att man först skapar en relation med och välkomnar den man samtalar med, sedan går in på vad vägledning är för något, och vad ska samtalet leda till. På nästa nivå får eleven berätta om sin situation och vägledaren lyssnar och frågar. Målet är att hjälpa den sökande att se situationen klarare och hitta nästa steg. Sedan utvärderar man samtalet tillsammans.

– Kärnan i vägledning är att få den sökande att se sig själv och sin situation. Det går att ifrågasätta hur rimligt det är att försöka göra val som håller i längden när världen förändras så snabbt, men man måste försöka.  Det går att använda olika teorier och metoder för att nå dit, men i boken presenterar jag mitt sätt att vägleda. Det behöver inte vara det ända rätta, men det är rätt för mig.

Kommentera