Increasing bars on a quarterly profits chart.
Skolpolitik

Här är alla skolsatsningar i vårbudgeten

Hundratals miljoner till specialpedagoger, skollokaler och elevhälsa samt fler utbildningsplatser. Här är listan på de största skolsatsningarna – som alla ska bidra till en ”jämlik kunskapsskola”. 

Om vårbudgeten

Vårbudgeten river upp och förändrar delar av den borgerliga budget som gällt sedan årsskiftet, i och med Decemberöverenskommelsen.

Under 2015 hinner regeringen inleda flera av satsningarna. Men det är först 2016 som regeringen kan genomföra en helt egen ekonomisk politik.  

Fakta – budget

På våren lämnar regeringen dess ekonomiska vårproposition och en vårändringsbudget till riksdagen.

På hösten lämnas den med omfattande budgetpropositionen, men också en höständringsbudget. 

Regeringen vill prioritera en ”jämlik kunskapsskola” med mer tid för varje elev, enligt presentationen av vårbudgeten.

Nedan följer en sammanställning av utbildningsdepartementets största vårbudgetsatsningar.  

Lågstadielöftet. Under 2015 avsätts 2 miljarder kronor till att anställa fler lärare i lågstadiet. Syftet är att ge lärarna mer tid för varje elev.

Speciallärare och specialpedagoger. 500 miljoner kronor per år från 2016 för yrkesgrupperna.

Skollokaler. 330 miljoner kronor för upprustning av skollokalerna per år från 2016.

Nationella skolutvecklingsprogram. 140 miljoner kronor till nationella skolutvecklingsprogram per år från och med 2016.

Barnomsorg. 49 miljoner kronor mer till barnomsorg på obekväm arbetstid under 2016. Ökar till 80 miljoner kronor årligen från 2017.

Elevhälsa. 200 miljoner kronor årligen från och med 2016 på stärkt elevhälsa. Bakgrunden är att allt fler unga mår dåligt – framförallt unga tjejer och hbtq-personer.

Fler SFI-lärare. 100 miljoner kronor årligen från 2016, för rekrytering av fler och bättre SFI-lärare.

Högskolekvalitet. 125 miljoner kronor till att stärka högskoleutbildningarnas kvalitet 2015. Fram till 2018 beräknas satsningen uppgå i 250 miljoner kronor per år.  Satsningen är avsedd för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildning.

Fler platser på lärarutbildningen. Antalet nybörjarplatser på grundlärarutbildningen ska öka med 700 platser årligen. Dessutom 300 fler nybörjarplatser per år till speciallärar- och specialpedagogikutbildningen. Därtill 800 platser årligen till förskollärarutbildningen. Fullt utbyggd beräknas satsningen 2019 uppgå till omkring 450 miljoner kronor per år och omfatta ungefär 6 000 utbildningsplatser.

Fler utbildningsplatser. Investering i cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan fram till 2018. Jämfört med beslutad budget tillförs 1000 ytterligare platser 2015, som succesivt ökas till 5 000 extra platser årligen till och med 2018.

Kunskapslyftet. 6500 nya utbildningsplatser under 2015. Av dessa går 1200 platser till högskola och universitet, 4500 platser till Komvux och Yrkesvux samt 750 extra platser på folkhögskolans allmänna kurs.

Traineejobb. I år tillkommer 295 utbildningsplatser för de som har traineejobb, följt av omkring 3 550 utbildningsplatser under 2016, 5 450 under 2017 och cirka 5 340 år 2018.

Utbildningskontraktet. Till unga 20–24-åringar som inte slutfört gymnasieutbildningen tillkommer 1 750 platser ytterligare på komvux/yrkesvux år 2015 och 3 675 ytterligare årligen från 2016. För dessa personer görs dessutom 2 000 platser per år tillgängliga på folkhögskolans studiemotiverande kurs, utöver de 2 000 platser som låg i beslutad budget.

Kommentera