artikel_rapport_skola
Rapport

Här är förslagen som kan omforma skolan

I en slutrapport från SNS Utbildningskommission presenteras en rad förslag på hur den svenska skolan ska bli bättre. Expertgruppen bakom rapporten föreslår bland annat begränsningar av vinstuttag och förslag på hur lärarkårens status ska stärkas.

”Policyidéer för svensk skola"

Läs mer om ”Policyidéer för svensk skola” här – en rapport skriven av Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria.

Det femåriga forskningsprogrammet SNS Utbildningskommission har lagt stort fokus på den övergripande frågan om hur Sverige ska bli bättre på att utbilda och nå högre skolresultat. Forskningsprogrammet har med en rad olika forskare från varierande discipliner tagit sig an uppgiften att ge en bred belysning av hur Sverige ska stärkas som kunskapsnation.

Forskningsprogrammet släppte nyligen rapporten ”Policyidéer för svensk skola” där författarna Jan-Eric Gustafsson, Jonas Vlachos och Sverker Sörlin fastslår att både kunskapsresultaten, undervisningskvaliteten och likvärdigheten har försämrats i den svenska skolan. I rapporten analyserar de vad problemen beror på och föreslår en rad förändringar som de anser skulle förbättra den svenska skolan.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria som är en av de tre professorerna som skrivit rapporten, berättar att man utgick från en väldigt stark känsla av allvar i situationen angående den svenska skolan när man tog sig an uppdraget.

– Det har blivit mer och mer påtagligt hur illa det är ställt ju längre vi har hållit på med den här rapporten. Vecken i våra pannor har blivit allt djupare i takt med när vi jobbat, säger Sverker Sörlin.

I rapporten lyfts lärarkårens statustapp som en av de enskilt viktigaste faktorerna man måste förändra.

– Lärarna är otroligt viktiga, men har släpat efter i utvecklingen i förhållande till många andra yrkesgrupper. Det är förödande, säger Sverker Sörlin och fortsätter:

– Samtidigt har lärarna berövats ansvar, till exempel om man tittar på betygsfrågan. Man litar för lite på lärarnas professionella omdöme. Under 00- och 10-talets skolpolitik har man på ett utpräglat sätt visat brist på respekt för lärarnas eget omdöme. Det har bidragit till lärarnas nuvarande status och position. Det måste återupprättas, säger han.

Uppmärksammandet av rapporten ska dock kunna bidra i utvecklingen framåt av den svenska skolan. Gör om betygssystemet, begränsa vinstuttagen, öppna upp lärarlegitimationen och lotta ut platserna på populära friskolor – det är fyra av de punkterna som presenteras i slutrapporten från SNS Utbildningskommission. Förslagen kan kan betraktas som ett smörgåsbord menar Sverker Sörlin, där det kanske enskilt tyngsta förslaget enligt honom själv är att man bör begränsa vinstuttagen.

– Vi ska behålla möjligheten att etablera sig, men samtidigt skärpa kraven på de som ska anordna skolor – något som i dag är ansvarslöst. Det är inte alls nödvändigt att ha vinst bara för att man bedriver en skola, säger han.

Sverker Sörlin berättar att det kan av politiska skäl visa sig bli svårt att till exempel ändra på det svenska friskolesystemets nuvarande form, men då kan man istället ägna sig åt att stärka andra punkter – som till exempel lärarnas status.

– Det finns olika delar av de här förslagen som kan utvecklas var för sig, men alla har samma syfte nämligen att svensk skola behöver förbättras – och det behöver förbättras kraftfullt, avslutar Sverker Sörlin.

Kommentera