pernilla_lundgren_betyg

Pernilla Lundgren är undervisningsråd på Skolverket.

Betyg

Här är lärarnas vanligaste betygsfrågor

Får man sätta F utan att varna först? Och är man godkänd om man kan simma 200 meter på rygg? Det drar ihop sig till betygsättning, och Skolvärlden listar lärarnas vanligaste betygsfrågor till Skolverket.

I betygssättningstider brottas lärare med styrdokumentens mer snåriga passager. På Skolverket märks det genom att antalet lärare som hör av sig med frågor ökar kraftigt.

Några vanliga frågor från lärare är:

 • Får man sätta F utan betygsvarning?
 • Hur betygsätter jag en nyanländ elev som kommer sent under terminen?
 • Hur fungerar pysparagrafen?
 • Kan ett enskilt misstag sänka ett betyg?
 • Kunskapskrav i simning, räcker 200 m ryggsim?
 • Prövning
 • Lärarlegitimation och betygsättning
 • Terminsbetyg i grundskolan
 • I vilken omfattning får kunskapskraven omformuleras?
 • Kan rektor ändra ett betyg?
 • Hur fungerar skriftlig bedömning vid anpassad studiegång?

– Rent generellt får vi mer kvalificerade frågor nu än när betygssystemet var nytt. I början var det mer att förstå hur systemet funkar. Nu kan vi ana att lärarna har förstått principerna och de ställer bättre, svårare, mer detaljerade frågor, säger Pernilla Lundgren, undervisningsråd på Skolverkets enhet för styrdokument.

Svaret på den första frågan är för övrigt ja. Det finns ingen regel som säger att en lärare måste dela ut någon specifik F-varning i förväg. Samma svar gäller den vanligaste frågan om pysparagrafen, ”kan man använda pysparagrafen för att bortse från enstaka delar av kunskapskrav vid betygsättning när man betygsätter en elev som inte har en diagnos?”. Ja, det är den betygsättande läraren som bedömer om eleven har en påverkande funktionsnedsättning eller inte, oavsett diagnos.

– Elevers funktionsnedsättningar kan se så olika ut, så det är svårt att på förhand definiera precis vad det är. Man förlitar sig helt på att lärarprofessionen själv kan avgöra när paragrafen går att tillämpa, säger Pernilla Lundgren.

Vad tror du det beror på att så många har svårt att tolka styrdokumenten?

– Det här med hur betyg sätts regleras ju i skolförordningarna, som bestäms av regeringen. Samtidigt vet vi att kunskapskravens utformning i vissa fall kan försvåra för lärarna. Vi håller därför på att ta fram en plan för att gå igenom styrdokumenten. Vi håller också på att utarbeta nya allmänna råd för betygssättning, planen är att de ska komma i början av hösten 2018.

Vissa frågor återkommer år efter år. Är ni för luddiga i era svar?

– Det kan vara begränsande att vi går in och tolkar allting i detalj, det är inte alltid önskvärt. Det är lärare som tolkar och tillämpar, utifrån sin profession. Och eftersom man har stor frihet att utforma undervisningen så är det alltid läraren som har planerat och bedrivit undervisningen med eleverna som har störst kunskap om en viss situation.

Vill du ändå få hjälp av myndigheten att tolka betygskriterier och annat så rekommenderar Pernilla Lundgren i första hand Skolverkets frågeforum på nätet, där din fråga kanske redan är besvarad.

– Telefon är ofta det snabbaste sättet att få svar på en enskild fråga. Men ibland kan det vara lång kö och man kanske inte har tid att hänga kvar. Då har forumet kortare svarstid än till exempel mail, säger hon.

Kommentera