Här är Liberalernas skolpolitiska beslut

Ämnesbetyg i gymnasiet och mer om folkmord i läroplanen är två skolpolitiska inriktningar som före detta Folkpartiet slog fast under landsmötet.

I skuggan av namnbytet från Folkpartiet Liberalerna till endast Liberalerna, avgjordes även en del politiska spörsmål under partiets landsmöte i helgen. Bland annat bekräftades linjen att Liberalerna ska verka för att återinföra ämnesbetyg i gymnasiet.

– Vi tycker att ämnesbetyg bättre värdesätter fördjupad kunskap, det är konstigt att ett betyg i en enklare kurs är lika mycket värt som ett betyg i en avancerad kurs. Men vi måste planera så att eleverna inte gör taktiska val och väljer enklare kurser för att få högre betyg, säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Här är en lista på beslut från landsmötet som rör skola och utbildning:

  • Ämnesbetyg i gymnasiet bör återinföras.
  • Liberalerna ska verka för att läro-och kursplaner ska få förstärkta skrivningar om folkmorden under 1900-talet.
  • Rektorsutbildningen ska öppnas upp även för den som inte redan har anställning som skolledare.
  • Liberalerna ska lyfta betydelsen av den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan
  • Liberalerna ska verka för att fler kommuner ger barn i behov av särskilt stöd det stöd de behöver.
  • Aktörer som driver förskolor som har brister som är så allvarliga att de ska åtgärdas omedelbart bör inte få öppna fler förskolor innan de har åtgärdat problemen.
  • Alla skolor ska ha grundläggande tillgänglighet. Inga fristående eller kommunala skolor ska tillåtas starta i otillgängliga lokaler.
Kommentera