robert_jivegard_lund

Robert Jivegård med kollegan Maria Sköldborn i Lund.

| Foto: Andreas Hillergren
Arbetsmiljö

Priolistan som ska rädda lärarnas hälsa

I Lund har fack och arbetsgivare enats om vilka delar av grundskolelärarnas arbete som kan plockas bort när tiden inte räcker till.

Läs hela listan

Klicka på bilden för att läsa hela listan.

Klicka här för att läsa hela listan

När tiden är slut, är den slut, och frågan är vad som ska prioriteras bort. För att undvika att svaret på den frågan blir ”lärarens hälsa” har man i Lund enats om en lista där såväl lärare som rektor och förvaltning vet vilka arbetsuppgifter som ska strykas när tiden inte räcker till.

– För att man inte ska må dåligt eller bli sjukskriven så ska man istället gå till sin chef och fråga – vad kan prioriteras bort? Listan ska underlätta för både rektorer och lärare, säger Robert Jivegård som är huvudskyddsombud och kommunombud för Lärarnas Riksförbund (LR) i Lund.

Skolvärlden har tidigare skrivit om en prioriteringslista för gymnasielärare, och nu har lärarfacken och arbetsgivarna i Lund tagit fram en likadan lista för grundskolans lärare.

Dokumentet listar 31 arbetsuppgifter indelade i fyra kategorier. Kategori 1 är viktigast, och innehåller endast en post: ”Undervisning med undervisningsrelaterade uppgifter”. Kategori 4 innehåller de arbetsuppgifter som först ska rationaliseras bort vid behov, som exempelvis läxhjälp, föräldramöten och pedagogisk lunch.

– Att kategori 1 är som den är var inte svårt att komma fram till. Men det som ligger under 2, 3 och 4 har åkt upp och ner under diskussionernas gång. Listan har tagits fram i samverkan mellan lärarfacken, arbetsgivaren och Skolledarförbundet, så det är ingen partsinlaga. Och vi är nöjda med listan som den är nu, säger Robert Jivegård.

Upprinnelsen till listan var dock inget samarbete: det var LR som anmälde Lunds tre utbildningsförvaltningar till arbetsmiljöverket, för att komma tillrätta med lärarnas höga arbetsbelastning.

– Enligt arbetsmiljöverket ska alla arbetsplatser ha en sådan här lista, oavsett jobb. Det är fler yrkesgrupper än vår som uppmärksammat det, men i och med att vi under lång tid mätt arbetstiden är vi tidigt ute med att få något gjort.

Listan är precis klar och godkänd av alla inblandade, nu återstår arbetet med att informera lärare, skolledare och huvudmän om att den finns och att det som står på den gäller. Det är något som Robert Jivegård känner en viss oro inför.

– Nu vill det ju till att listan används, annars har vi bara skapat en pappersprodukt. Vi kommer informera och uppmana medlemmarna att använda den. Jag hoppas vi från fackförbunden och arbetsgivaren kan hjälpas åt här, och förhoppningen är att ingen framöver ska behöva bli sjukskriven på grund av arbetsbelastning, säger han.

Kommentera