BACCALAUREAT 2011
Vårens NP

Här är resultaten från nationella proven

Nu finns resultaten för de nationella prov som grundskoleleverna gjorde i våras, samlade på Skolverket.

Skolverket har samlat alla provresultat från de nationella prov och prov i internationella studier i grundskolan som genomfördes under våren 2015. De presenteras i fyra nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå.

Resultaten kan även läsas utifrån kön, föräldrars utbildningsbakgrund och om eleven invandrat till Sverige före eller efter skolstart.

Hitta länkar till uppgifter och sammanställningar om resultaten på Skolverket.

Kommentera