skola_pa_rals

Peter Rylander och Simon Sandström (till höger i bild) undervisar på tåget.

LR

Här är skolan som går som tåget

I mars har högstadieelever från Stockholm och Göteborg fått en rullande undervisning ombord på ett regionaltåg mellan städerna ­– och det verkar tuffa på ordentligt.
– Det har verkligen fått ett stort genomslag och positiva recensioner, säger Simon Sandström, en av lärarna som håller i tågundervisningen.

En skolsatsning som går på räls. Inom loppet av sex veckor kommer högstadieelever från Stockholm och Göteborg erbjudas en rullande undervisning med föreläsningar ombord på ett tåg under en tur och returfärd mellan de båda städerna.

Tågoperatören MTR Express och Lärarnas Riksförbund har sedan 7 mars bjudit in skolor från Göteborg och Stockholm till annorlunda skoldagar ombord på tåget med en egen vagn som klassrum.

Initiativet har fått namnet ”Skola på räls” och syftet är att stärka förutsättningar för lärande och ett bättre studieklimat.

Undervisningen ombord hålls av Peter Rylander och Simon Sandström som varvar föreläsningar med praktiska övningar. Peter Rylander är i grunden mellanstadielärare och Simon Sandström arbetar till vardags som idrottslärare på en skola i Stockholm.

– Det är otroligt kul, det är inspirerande. Vi utgår från en metafor att livet är en tågresa, där tåget motsvarar människan. På resan genom livet stannar man på olika stationer och på dessa göra man olika val som skickar tåget i olika riktningar, säger Simon Sandström.

Han fokuserar på att motivera eleverna till kunskapsinhämtning och ett bättre lärande och berättar om att han först hoppade av gymnasiet och hur han sedan hittade motivation till att fullfölja sina studier.

Det har fungerat över mina förväntningar

– Det är ganska brett. Jag berättar bland annat om att jag var inne i ett destruktivt beteende, tog droger och var ute och bråkade. Kring detta väver vi in värdegrundsfrågor i skolan.

Förutom att föreläsa om inspiration och motivation undervisar duon varje dag om ämnen som till exempel empati, respekt, sociala medier och mobbning.

– Det har tagits emot väldigt bra och enbart varit positivt. Barnen tycker att de lär sig väldigt mycket om detta. Det är jättenyttigt för eleverna. Bara att få prata om sociala medier och mobbning till exempel, man märker att det diskuteras väldigt lite i skolan och det är ett stort problem, säger Simon Sandström.

Just att undervisa på ett rullande tåg varje vecka har varit lite speciellt, medger han.

– Man var lite skeptiskt att undervisa på ett tåg i början, men det har fungerat över mina förväntningar. Det har varit väldigt bra. Jag tror verkligen på att fortsätta med det här. Det har verkligen fått ett stort genomslag och positiva recensioner.

Härnäst kommer Simon Sandström följa upp arbetet genom att besöka eleverna ute på skolorna.

– Jag kommer snart att åka ut och kolla i klassrummen om de arbetar vidare med det vi har pratat om. Uppföljningen är väldigt viktig, och framförallt se om eleverna har fått ut någonting av det vi har gått igenom.

Kommentera