klassrum_lagbok2
Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
Lagar

Här är skolans nya lagar och regler

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Då infaller ändringarna
  • 25 juni: Ändrade statsbidragsvilkor för sommarskola.
  • 1 juli: Förändringar i gymnasieskolans program.
  • 1 juli: Förlängt fönster för att utfärda slutbetyg inom vuxenutbildning.
  • 15 juli: Elever får göra prövning i grundskoleämnen på gymnasiet.

Källa: Skolverket

Några av regeländringarna handlar om sommarskola medan andra kommer att påverka först när höstterminen drar igång. Vissa ändringar är temporära och kopplade till hur coronavirusets framfart har påverkat skolan under vårterminen.

En av de mer omskrivna ändringarna handlar om ändrade statsbidragsvillkor för lovskola. Syftet är att det ska bli enklare för huvudmännen att erbjuda skola under sommarlovet nu när fler än vanligt antas behöva ta igen missad undervisning.

Förändringen innebär dels förenklad utbetalning, men öppnar också för huvudmännen att söka och beviljas bidrag för lovskola trots att de inte har behöriga lärare. Dessutom kan statsbidraget användas för att undervisa elever som avslutat gymnasieskolan men inte tagit examen.

Ett antal justeringar av gymnasieskolans program genomförs också. 16 nya ämnen och 32 nya kurser införs på fordons- och transportprogrammets inriktningar personbilar samt lastbil och mobila maskiner. Ämnet vård och omsorg specialisering utökas till att omfatta fler poäng.

Andra program som påverkas i varierande grad är estetiska programmet, barn- och fritid, hantverk, hotell- och turism med flera. Ämnena flygplansteknik och tågteknik läggs ner helt ner. För fler detaljer om de olika förändringarna i gymnasieprogrammen, läs på Skolverkets webbplats.

Gymnasieelever som har F eller helt saknar betyg i ett grundskoleämne kan genomgå prövning i ämnet på gymnasieskolan.

Det pågående försöket med fjärrundervisning på vissa grundskolor förlängs ännu en gång, och berörda skolor kan fortsätta med verksamheten till och med den 30 juni 2021.

Förlängs görs också möjligheten för huvudmän att vid lärarbrist anställa icke behöriga som lärare i upp till tre år under tiden de genomgår kompletterande pedagogisk utbildning.

Inom vuxenutbildningen har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg med ett år, från den 1 juli 2020 till den 1 juli 2021.

På onsdagen röstar riksdagen igenom en lagändring som ger innebär utökade möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning i både grund och gymnasieskolan. Ändringen har ingen direkt koppling till vårens fjärr- och distansarbete på grund av covid-19, utan bottnar i bland annat mindre kommuners önskan att använda distanslösningar när behöriga lärare inte finns på orten. Beslutet ger också större möjligheter för huvudmän att lägga ut distans- och fjärrundervisning på entreprenad. De här ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 augusti 2020, men kommer att tillämpas på verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Kommentera