pengar_klassrum

En procent av lärarlönen blir bara någon hundralapp per månad.

Lärarlöner

Här får alla grundskollärare lokalt lönelyft

Redan innan avtalsrörelsen är klar garanteras grundskollärare i Luleå en extra löneförhöjning – på en procent.
– Det är klart vi är positiva till att man vill göra en satsning på lärarna. Men det är för lite till för få, säger Ingela Hörnell, Kommunombud LR Luleå.

Lokala lönelyft angavs som ett av målen det statliga lärarlönelyftet. Tanken var att huvudmännen skulle lägga sina egna pengar jämte statens för att se till att alla lärare fick högre lön. Lärarnas Riksförbund i Luleå har länge jobbat för att få till stånd ett lokalt lönelyft. Lärarlönerna i Luleå ligger mellan 1 200 och 4 000 kronor under riksgenomsnittet, enligt Ingela Hörnell som hänvisar till partsgemensam statistik.

Ingela Hörnell
Ingela Hörnell

– Här har de inte satsat på lärarnas löneutveckling över tid. Det har så sakteliga hämtats upp lite sedan 2012 men vi ligger efter. Vissa lärargrupper ligger lågt i förhållande till rikssnittet, säger hon.

Hon är glad över det utlovade lönelyftet. Samtidigt konstaterar hon att en ökning på en procent av lönen inte blir mer än någon hundralapp i månaden, och hon beklagar att varken gymnasielärarna eller lärarna inom vuxenutbildningen får ta del av pengarna.

Eftersom ett nytt kollektivavtal ska slutas är det oklart exakt vad den utlovade höjningen kommer innebära.

– Fortsätter det med sifferlösa avtal kan det ju i praktiken bli så att det inte gör någon skillnad, eftersom det är arbetsgivaren som själv sätter den ökning de tycker är rimlig, säger Ingela Hörnell.

Att löftet kommer just nu misstänker hon kan ha att göra med den kritik kommunen fått utstå på senare tid. Både lärare och andra boende i kommunen protesterar mot nedläggningen av mindre skolor till förmån för större skolor i centralorterna.

– De säger att en sådan omstrukturering är ett sätt att lösa lärarbristen. Vi säger att om de vill locka fler lärare handlar det om löner och arbetsmiljö. Det är klart att vi är positiva till ett lönelyft, men jag ser det här lite som ett sätt att blidka oss lärare efter allt negativt som skrivits, säger Ingela Hörnell.

Kommentera