tomt-klassrum

Lärarbristen gör att klassrummen på Skansenskolan i Mörbylånga ibland står tomma.

| Foto: Shutterstock
Lärarbristen

Här gör lärarbristen att lektioner ställs in

Lärare tvingas vikariera för varandra på Skansenskolan på Öland. Men trots det måste lektioner ibland ställas in.
​– Vi är i skarpt läge, säger lokalombudet Eddie Eriksson, Lärarnas Riksförbund.

Det har tidigare funnits gott om lärare på Skansenskolan 1–9 i Mörbylånga på Öland. Men det senaste året har lärarbristen slagit hårt mot kommunen. Lärartjänsterna innehåller 40 timmar vikarietid per läsår (motsvarande 60 minuter i veckan), för att lärarna ska kunna täcka upp för varandra. Övriga hål som kan uppstå täcks av pensionerade lärare.

Men det räcker inte. Ibland står eleverna helt utan lektion.

– Lärarbristen har kommit och vi är i skarpt läge, säger Lärarnas Riksförbunds lokala huvudskyddsombud Eddie Eriksson, som menar att situationen beror på få sökande till lärartjänsterna, och ett löneläge som är föga lockande.

– Det finns helt enkelt inte folk. När det som i dag dessutom behövs nyanställda överallt vill ingen pendla tre mil för att jobba på en skola där lönen är samma som eller lägre än en skola där de bor, till exempel Kalmar. Ruljangsen har ökat det senaste året och många byter jobb oftare. Mörbylånga har svårt att konkurrera med andra intilliggande kommuner.

Konkurrensen om lärarna har ökat i takt med många nyanlända, menar Eddie Eriksson.

– Mycket lärarkompetens försvinner till SFI, säger han.

Att lärarna som jobbar på Skansenskolan måste vara beredda att hoppa in som vikarie där de ibland inte har behörighet är dåligt för eleverna och en stressfaktor för lärarna, enligt Eddie Eriksson.

– Planeringstid, möten, förberedelser inför och efter lektioner. Allt vanligt arbete blir lidande. Det har blivit allmänt vedertaget att man vikarierar för varandra och det känns inte bra.

Ibland tvingas skolan alltså ställa in lektioner.

– Det är inget nytt här egentligen, men har skett allt oftare på sistone. Såhär ska det inte vara. Eleverna har rätt till undervisning.

Kommunen och rektorn är medvetna om situationer och prioriterar att förbättra lärarnas arbetssituation, men har i dagsläget inget recept för att motverka de inställda lektionerna, enligt Eddie Eriksson.

– De anställde två heltidsvikarier, men det räcker tydligen inte. Vi har stött och blött frågan om vikariepool hela läsåret, men inga nya besked om lösningar har kommit. Kommunen har det inte lätt i den här frågan, men försöker så gott man kan, säger han.

Kommentera