Annons
Bilden är en genrebild.

Här handleds lärarna i NPF

Publicerad 9 december 2016

Fakta

Så undervisar du barn med NPF

  • Ge det som alla barn behöver – bara extra.
  • Var tydlig med dina förväntningar. Vad ska barnet göra och inte, sitta eller inte, var ska barnet vara på rasten.
  • Försäkra dig om att barnet förstår.
  • Se till att det inte finns saker som distraherar.
  • Gör undervisningen rolig.
  • Många flickor med NPF blir introverta snarare än utåtagerande. Var observant på tysta elever som har svårt att fullfölja sina uppgifter och som inte når fram till målen.
  • Det som behövs mest av allt är tid och ett principiellt förhållningssätt. Saknas detta spelar det ingen roll hur mycket resurser skolan har. 

​​​​​​​Källa: Sven Bölte, Karolinska institutet

Relaterat

På Vasaskolan i Danderyd jobbar lärarna med en ny typ av kollegial handledning i arbetet med elever med särskilda behov. Bakom modellen står en lärare och en beteendevetare.

På Vasaskolan har sex stycken lärare utbildats i handledning för att bättra på det kollegiala lärandet kring särskilda behov.

– Vi har pratat med ganska många lärare som är missnöjda med hur det kollegiala lärandet har fungerat. Det räcker inte med att bara mötas utan det behövs en metod, säger Ann Lindgren, uppdragschef på Jengla omsorg.

Ann Lindgren är gymnasielärare i grunden men har jobbat med utbildningsfrågor inom psykiatrin i över 10 år, och är den som tillsammans med beteendevetaren Anna Sjölund tagit fram handledningsmodellen. Från psykiatrin kommer en del byggstenar, till exempel lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

– Vi märker att elever med särskilda behov inte alltid får svar på de frågor de behöver för att kunna fungera. Vad ska man göra, när ska man göra det, hur länge ska man göra det, vad gör man efteråt och varför ska man göra det? Det är en av de viktigaste delarna, säger Ann Lindgren.

En av grundtankarna med metoden är också att det inte räcker att prata generellt om exempelvis ADHD eller autism. Det tar sig sådana individuella uttryck att lärare behöver få prata om just de specifika utmaningar som en viss elev står inför eller erbjuder.

De sex handledarna går ut och handleder arbetsgrupper på skolan. Dock inte sina egna kollegor, för att undvika trassel med dubbla roller och oklara hierarkier.

– När man träffas får man diskutera i en arbetsgrupp vad som är problemet. Det kan handla om en situation eller en händelse som man upplever som ett problem. Så reder man ut tillsammans vad problemet är, för vem, varför, och hur kan vi undvika det.

På skolorna finns redan personer som hanterar elever med särskilda behov – elevens lärare eller mentor, rektor, speciallärare och specialpedagog, kurator, skolpsykolog. Ibland samlade som elevhälsoteam. Vad kan handledaren bidra med som inte de kan?

– Allting finns, men aktuell forskning visar att 90 procent av lärarna inte kan tillräckligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), samma med skolledare. Vi måste förstå vad det är vi ska göra för att skolan ska bli tillgänglig för dem. De deltagare som har varit med säger att ”äntligen får man sitta och prata om det här”.

Arbetsgruppen gör en kartläggning av elevens specifika svårigheter tillsammans. Handledarens uppgift är att lyssna aktivt, bekräfta det som känns jobbigt och hjälpa dem att hitta lösningar, men det är gruppen som gör själva kartläggningen.

– Genom att analysera problemet hittar man en lösning. Sedan testar gruppen lösningen i verksamheten. Nästa steg är utvärdering och dokumentation.

Hur förhåller sig den dokumentationen till en eventuell individuell utvecklingsplan?

– Det är ju en utmärkt grund till en sådan. Vi tar upp problemet, men vi tar också fram elevernas styrkor. De kan vara väldigt ojämna i sina förmågor. Det finns enorma möjligheter och enorma svårigheter för de här personerna. Och då ska vi bygga självförtroende genom att lyfta fram de sidorna. Jag tror att det är otroligt viktigt.

Ann Lindgren och Anna Sjölund jobbade först fram modellen för kollegial handledning för kommunala verksamheter. Sedan sökte de och beviljades medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att göra motsvarande för lärare.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons