danderyd_genrebild

Bilden är en genrebild.

Särkilda behov

Här handleds lärarna i NPF

På Vasaskolan i Danderyd jobbar lärarna med en ny typ av kollegial handledning i arbetet med elever med särskilda behov. Bakom modellen står en lärare och en beteendevetare.

Så undervisar du barn med NPF
  • Ge det som alla barn behöver – bara extra.
  • Var tydlig med dina förväntningar. Vad ska barnet göra och inte, sitta eller inte, var ska barnet vara på rasten.
  • Försäkra dig om att barnet förstår.
  • Se till att det inte finns saker som distraherar.
  • Gör undervisningen rolig.
  • Många flickor med NPF blir introverta snarare än utåtagerande. Var observant på tysta elever som har svårt att fullfölja sina uppgifter och som inte når fram till målen.
  • Det som behövs mest av allt är tid och ett principiellt förhållningssätt. Saknas detta spelar det ingen roll hur mycket resurser skolan har. 

​​​​​​​Källa: Sven Bölte, Karolinska institutet

På Vasaskolan har sex stycken lärare utbildats i handledning för att bättra på det kollegiala lärandet kring särskilda behov.

– Vi har pratat med ganska många lärare som är missnöjda med hur det kollegiala lärandet har fungerat. Det räcker inte med att bara mötas utan det behövs en metod, säger Ann Lindgren, uppdragschef på Jengla omsorg.

Ann Lindgren är gymnasielärare i grunden men har jobbat med utbildningsfrågor inom psykiatrin i över 10 år, och är den som tillsammans med beteendevetaren Anna Sjölund tagit fram handledningsmodellen. Från psykiatrin kommer en del byggstenar, till exempel lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

– Vi märker att elever med särskilda behov inte alltid får svar på de frågor de behöver för att kunna fungera. Vad ska man göra, när ska man göra det, hur länge ska man göra det, vad gör man efteråt och varför ska man göra det? Det är en av de viktigaste delarna, säger Ann Lindgren.

En av grundtankarna med metoden är också att det inte räcker att prata generellt om exempelvis ADHD eller autism. Det tar sig sådana individuella uttryck att lärare behöver få prata om just de specifika utmaningar som en viss elev står inför eller erbjuder.

De sex handledarna går ut och handleder arbetsgrupper på skolan. Dock inte sina egna kollegor, för att undvika trassel med dubbla roller och oklara hierarkier.

– När man träffas får man diskutera i en arbetsgrupp vad som är problemet. Det kan handla om en situation eller en händelse som man upplever som ett problem. Så reder man ut tillsammans vad problemet är, för vem, varför, och hur kan vi undvika det.

På skolorna finns redan personer som hanterar elever med särskilda behov – elevens lärare eller mentor, rektor, speciallärare och specialpedagog, kurator, skolpsykolog. Ibland samlade som elevhälsoteam. Vad kan handledaren bidra med som inte de kan?

– Allting finns, men aktuell forskning visar att 90 procent av lärarna inte kan tillräckligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), samma med skolledare. Vi måste förstå vad det är vi ska göra för att skolan ska bli tillgänglig för dem. De deltagare som har varit med säger att ”äntligen får man sitta och prata om det här”.

Arbetsgruppen gör en kartläggning av elevens specifika svårigheter tillsammans. Handledarens uppgift är att lyssna aktivt, bekräfta det som känns jobbigt och hjälpa dem att hitta lösningar, men det är gruppen som gör själva kartläggningen.

– Genom att analysera problemet hittar man en lösning. Sedan testar gruppen lösningen i verksamheten. Nästa steg är utvärdering och dokumentation.

Hur förhåller sig den dokumentationen till en eventuell individuell utvecklingsplan?

– Det är ju en utmärkt grund till en sådan. Vi tar upp problemet, men vi tar också fram elevernas styrkor. De kan vara väldigt ojämna i sina förmågor. Det finns enorma möjligheter och enorma svårigheter för de här personerna. Och då ska vi bygga självförtroende genom att lyfta fram de sidorna. Jag tror att det är otroligt viktigt.

Ann Lindgren och Anna Sjölund jobbade först fram modellen för kollegial handledning för kommunala verksamheter. Sedan sökte de och beviljades medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att göra motsvarande för lärare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm