Annons
”Vi får betala med vår hälsa”, säger Johan Åström, biträdande kommun­ombud för LR i Malmö. Foto: Andreas Hillergren

Här kan varannan lärare inte ta en paus i arbetet

Publicerad 2 december 2020

Relaterat

Att inte kunna gå på rast eller äta lunch ostört är vardag för många lärare i Malmös grundskolor.
– Det är en helt orimlig arbetssituation, säger Johan Åström som är biträdande kommunombud för LR i Malmö.

Under flera år har LR i Malmö via enkäter kartlagt lärarnas arbetsmiljö på stadens grundskolor. Årets undersökning visar att den inte har blivit bättre, snarare tvärtom – trots löften om motsatsen.  

– Det som framför allt sticker ut är att antalet negativa svar har ökat, säger Johan Åström.

– En av ambitionerna med läraravtalet HÖK18 var att alla huvudmän tillsammans med arbetstagarna skulle synliggöra och motverka arbetsmiljöproblem. Det har inte fungerat här i Malmö.

Varför inte?

– Arbetet på förvaltningsnivå har gått bra. Vi har kommit överens med arbetsgivaren om att lärarnas arbetsbelastning behöver minska och det har tagits fram en bra checklista. Men sedan har det inte hänt så mycket. Arbetet har stannat upp.

– Förvaltningen skickade visserligen ut checklistan till rektorerna som sedan hade fyra månader på sig att agera innan de skulle lägga sina scheman. Många tittade inte ens på listan. Andra kanske gjorde det, men kom då fram till att de inte kunde följa den. Vi hamnade i samma situation som tidigare.

LR:s lokala arbetsmiljöundersökning i Malmö genomfördes 12–20 oktober i år. 459 medlemmar på stadens grundskolor deltog.

– Vi skulle ha genomfört undersökningen i våras, men bestämde oss för att vänta på grund av pandemin. 

Undersökningen visar bland annat:

  • 40 procent av de svarande uppger att de inte har möjlighet till 30 minuters ostörd lunchrast varje dag.
  • 47 procent uppger att de inte varje dag har möjlighet till pauser under arbetet.

– Det är häpnadsväckande svar. Rätt till lunch och pauser handlar inte om att leva upp till skrivningar i HÖK18 eller andra avtal, utan om att följa arbetsmiljölagen. Det är något som bara ska lösas av arbetsgivaren.

– Vi har i flera år kämpat för rimlig förflyttningstid, pauser och luncher för våra medlemmar. Att inte skolorna kan fixa det är mycket dåligt. 

Drygt hälften av de svarande i undersökningen uppger att deras arbetsbelastning har ökat jämfört med förra året. En klar majoritet anser inte att de har tillräckligt med tid till att genomföra sina arbetsuppgifter och en ungefär lika stor andel att de inte har en arbetsbelastning som är acceptabel.

– Lärarna får hela tiden nya arbetsuppgifter, utan att några andra tas bort. Det är nya datorsystem, nya omdömespaket, sex- och samlevnadsundervisning och mycket annat. Det finns ingen ovanför lärarnivån som sätter en spärr för hur många nya arbetsuppgifter som kan läggas på oss. Till slut bränner lärare ut sig.

– Det enda man själv kan göra för att bromsa är att gå in till rektorn och säga att nu har jag för mycket att göra. Men det görs sällan.

Varför inte?

– En viktig orsak är vårt individuella lönesystem som gör det oerhört svårt att vara den i arbetslaget som säger till rektor att nu hinner jag inte med mina arbetsuppgifter, nu klarar jag inte mer.

Enligt undersökningen anser cirka 70 procent av de svarande att vikarierande för en frånvarande kollega är ett arbetsmiljöproblem.

– Det är ytterligare arbetsuppgifter som bara läggs på lärarna. Trots att du redan har en full heltidstjänst kan du under terminens gång få en mängd nya arbetsuppgifter, till exempel att vikariera för en sjuk kollega, samtidigt som du förväntas hinna med allt annat. 

– Så fungerar inget annat jobb. Arbetar du mer än vad du ska göra blir det på de flesta andra arbetsplatser övertid som kan tas ut i tid eller pengar. Men det gäller inte för lärare, eftersom vi i dag inte vet vad som ska ingå i en heltidstjänst. Hade vi vetat det, hade man inte kunnat behandla oss så här.

Vad ska man göra?

– Det behövs en begränsning av mängden arbetsuppgifter. Jag vill ha tillbaka USK:en eller något liknande. 

Johan Åström berättar att den styrande politiska majoriteten i Malmö under de senaste åren genomfört en rad besparingar inom skolan och planerar att göra så även nästa år, även där behoven är betydande.

– För att kunna hjälpa barn med stora behov anställer rektor kanske en kurator eller specialpedagog, vilket är förståeligt. Problemet är bara att rektorn måste göra det inom sin budget och för att den ska gå ihop lägger hen då ut mer undervisningstid på lärarna vars arbetsbelastning ökar ytterligare. På många skolor måste lärarna dessutom göra mycket mer än att undervisa. För några år sedan behövde de kanske inte rastvakta. Nu får de använda sin planeringstid till det.

– Det behöver satsas mer pengar på skolan, men också styra resurserna så att de verkligen förbättrar lärarnas arbetsmiljö. 

Behöver lönerna höjas?

 – Ja, men precis som det behöver satsas mer pengar på skolan för att arbetsmiljön ska bli bättre, behövs det för att lärarlönerna ska kunna höjas. Under senare år har visserligen våra löner ökat, men till priset av högre arbetsbelastning. I praktiken har vi på många håll fått betala våra löneökningar med vår egen hälsa.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons