yrkesprogram
Gymnasievalet

”Här lägger de grunden till gymnasievalet”

Yrkesprogrammen minskar i popularitet – och har därmed stor utmaning med att nå ut till eleverna. På Gymnasiemässan lägger eleverna grunden till sina val.

22 000 niondeklassare besöker i dagarna Gymnasiemässan i Stockholm, där de kan möta omkring 170 gymnasie- och gymnasiesärskolor. Syftet med mässan är att underlätta för eleverna att välja rätt program på gymnasiet.

– Det handlar om att ge eleverna bra stöd och information för att göra valet enklare, säger Charlotte Rydén, verksamhetschef vid gymnasieantagningen på Kommunförbundet i Stockholms län, som arrangerar mässan.   

– Eleverna ges möjlighet att möta skolorna direkt och ställa frågor ansikte mot ansikte. Det ger lite mer än att kika på hemsidan och skicka mejl. Här lägger de grunden till gymnasievalet, innan de gör sina öppet hus-besök på skolorna.

Enligt Skolverkets elevstatistik för gymnasieskolan har andelen elever i landet som läser yrkesprogram minskat i år jämfört med året innan, från 27,4 procent till 25,9 procent. Dessutom värderar niondeklassare yrkesutbildningar lägre än teoretiska utbildningar, enligt en attitydundersökning från forskningsinstitutet Ratio.

– I vissa fall kanske man inte är mogen att välja en yrkesinriktning redan då. Andra har en bild av att man blir låst vid ett yrke, och att det då inte finns så många vägar vidare. Därför är till exempel samhällsprogrammet i stället ett brett och populärt val, säger Charlotte Rydén.  

Det innebär matchningsproblem i flera branscher, enligt henne.

– Det finns till exempel ett skriande behov av plåtslagare, men väldigt få väljer den utbildningen. Det är en utmaning att få elever intresserade för den här typen av program. Få känner till programmens innebörd. Mässan är ett sätt att ge ökad kännedom om yrkesutbildningarna.

Representanter från de olika yrkesprogrammen försöker på kreativa sätt nå ut till eleverna.

– Föreningen Naturbruk till exempel, de är på mässan i samlad skara och talar för landets alla naturbruksutbildningar. En framgångsfaktor är annars att ha en tydlig koppling till branschen, erbjuda bra praktik och jobb direkt efter utbildningen, säger Charlotte Rydén.  

Eleverna kan på mässan besöka en vägledarmonter, där studie- och yrkesvägledare finns tillgängliga.

– Det är ett väldigt tryck och de får svara på många frågor. Studie- och yrkesvägledarna är en viktig faktor i arbetet med att sprida information och skapa ökad kunskap om yrkesprogrammen hos eleverna.

Senast den 15 februari 2016 ska landets niondeklassare ha skickat in sin gymnasieansökan.

Kommentera