aland

Sigrid Mattsson är lärare på Övernäs skola i Mariehamn. Hon studerade i Uppsala och har arbetat som lärare i Stockholm, och kan jämföra lärarlivet i Sverige och på Åland.

| Foto: Per Groth
Åland

Här möts det bästa från finsk och svensk skola

De plockar guldkornen från Finland och Sverige och det är en lyckad ekvation. Lärandet är i toppklass – bättre än i Finland, enligt Pisa. 
Skolvärlden tog tempen på skolan i öriket Åland.

Det här är Åland

  • Åland består av 6 500 öar mitt i Östersjön.
  • Landskapet Åland tillhör Finland men är självstyrande och demilitariserat.
  • Här bor knappt 30 000 invånare, i Mariehamn knappt 12 000.
  • Valutan är euro.
  • De 16 kommunerna är var och en huvudman för sin skola.
  • Skollag och läroplan tas fram på Åland, inte i Finland.
  • De största skolorna ligger i Mariehamn, som är huvudort.  Övernäs skola har 422 elever och Strandnäs skola har 448 elever i årskurserna ett till nio. Ytternäs har 259 elever i årskurserna ett till sex.
  • Antalet lärare i Mariehamn är drygt 100 personer. 
  • Lärarna på högstadiet har en grundlön på cirka 3 000 euro i månaden och sedan tillkommer erfarenhetstillägg.
  • Det finns ett teoretiskt gymnasium på Åland, samt praktiska gymnasieutbildningar inom sjöfart, hälso- och sjukvård med mera. Dessutom finns en folkhögskola och en högskola.

Klockan är strax efter åtta på morgonen och det är lugnt på skolgården på Övernäs skola i Mariehamn. Några cyklar står parkerade, men inga elever syns till. Inne i den nyrenoverade högstadiedelen ligger en handfull skor i hallen men allrummet innanför, med pingisbord och scen, är nästan tomt.

Faktum är att undervisningen på högstadiet inte har börjat ännu. Sedan ett läsår tillbaka är skoldagen från klockan nio till 15 alla dagar. Eftersom tonåringar har ett annat sömnmönster än vuxna gör den senare skolstarten att de är mer utsövda och får lättare att koncentrera sig, är tanken.

Högstadieskolorna i Mariehamn har även testat ett helt mobilfritt högstadium vilket visade sig resultera i att eleverna började prata med varandra mera och direkt, inte via internet. De fick träna sin sociala förmåga och bli mer empatiska. Huruvida det införs permanent är osäkert, bildningsnämnden ska besluta om det.

Anders ”Antti” Eriksson är rektor på Övernäs skola sedan två år tillbaka, ett av tre skoldistrikt i Mariehamn.

– Vi har en grundskolelag från 1995 och nu pågår ett revideringsarbete av den. Läroplanen blir ny i och med det, säger Antti Eriksson.

Bland annat finns förslag på att behöriga lärare från Sverige ska fasas in i skolsystemet och kunna arbeta direkt, och inte som nu ansöka om behörighet.

– De flesta studenter härifrån som ska ut i högskolor och universitet åker till Sverige. På 1980-talet åkte fler till fastlandet i Finland men det har svängt. Den språkliga tillgängligheten i Sverige påverkar. Vi upplever att dynamiken med lärare från både fastlandet och från Sverige blir jättebra. Det finns en viss skolkulturell skillnad. Den ena är inte bättre än den andra men vi kan plocka det bästa från båda.

Det finns en politisk koncensus att skolan är värd att satsa på.

Skolan på Åland har flera grundläggande skillnader mot den i Sverige. Finland och Åland har läroplikt, inte skolplikt. Den elev som inte fått godkänt i alla ämnen kan bli tvungen att gå om en klass och när det är dags att ta studenten gör man skriftliga examina. Dessutom innebär läroplikten att det inte är ovanligt att familjer flyttar hit från Sverige för att bedriva hemundervisning.

Skolan och läraryrket har även en högre status än i Sverige. Man har respekt för att lärarna har många års utbildning och kan sitt yrke.

– Synen på skolan, förtroendet, viktigheten finns och har funnits länge – vi är ju en del av Finland – och vi förvaltar den. Det finns en politisk koncensus att skolan är värd att satsa på. Vi har visserligen ramar och lever inte i sus och dus, men politikerna och bildningsnämnden lyssnar på oss, säger Antti Eriksson.

– Det är ingen tillfällighet att det gått bra för våra elever i Pisa-undersökningen, att vi i de tre senaste mätningarna (2009, 2012 och 2015) har legat högre än både Sverige och Finland. Signalen hemifrån föräldrarna är att skolarbetet är viktigt. Det ger resultat. Sedan får man som elev träna lite själv också. Läxor har vi men de får inte vara för svåra heller. Vi säljer in till eleverna att de får träna själva för att bli bra. Att det lönar sig att jobba.

Någon lärarbrist råder inte – tvärtom. Majoriteten av alla sökande till lärarjobben är behöriga och av dem man slutligen väljer mellan har alla behörighet, fem-sex års erfarenhet och många gånger även specialinriktning. I princip alla lärare som arbetar på Åland är behöriga. 

Anders Eriksson, rektor på Övernäs skola i Mariehamn.
Anders Eriksson, rektor på Övernäs skola i Mariehamn. | Foto: Per Groth

En av dem som sökt sig hit från Sverige är Andreas Engström som arbetar deltid som matematiklärare på högstadiet. Han trivdes bra på Värmdö gymnasium, där han arbetade förut, men kände att han aldrig var ledig. Jobbet hade han med sig dagar, kvällar och helger. 

– Du är visserligen ledig på loven men då är man så trött efter betygsättning och nationella proven att återhämtningen tar lång tid. Nu har jag valt att arbeta lite mindre. Jag tänkte först ta en paus i ett år, köpte min hund Jum-Jum och flyttade hit. Det är tre år sen nu och jag har inga planer på att flytta tillbaka, säger han.

Eftersom han var gymnasielärare i Sverige kan han inte jämföra allt rakt av, men han märker ändå skillnader. Framför allt att lärarna inte förhandlar om lönen.

– Grundlönen är bestämd och så får du erfarenhets-tillägg. Det tycker jag är jätteskönt. Jag kom från en välfungerande skola och vem ska ha bättre lön där? Det blir mycket schismer med individuella löner och med förstelärare. De konflikterna finns inte här. Man pratar inte ens om lönen.

Erfarenhetstillägget ger löneökningar enligt en skala för varje lärartyp och efter givna år i arbetet. Procentsatserna är fastställda och följer en trappa.

Eftersom eleverna heller inte kan söka till andra skolor – friskolor finns inte – utan de går i skolan där de bor så behövs ingen marknadsföring för att locka elever. Det tycker Andreas Engström är ett plus. Det ger mer tid att koncentrera sig på pedagogiska diskussioner.

Det är mycket mer avslappnat här, på rätt sätt.

Det finns ett fackförbund och de flesta är med i det men det har inte samma starka ställning som i Sverige. Traditionen är en annan eftersom man inte har stora tillverkningsindustrier där facken generellt är starka, och problemen löser man mer direkt, på andra sätt än genom facket.

Flexibiliteten är större generellt. Lärarna kan till exempel åläggas att ställa i ordning inför övernattande i idrottsturneringar som skolan hyrts ut till.

– Det skulle lärarna i Sverige säga blankt nej till. Å andra sidan kan lärare här mycket lättare få ledigt. Så man både ger och tar.

Hur är det med scheman och raster? Är de tajta? 

– Nej, det är mycket mer avslappnat här, på rätt sätt. Man har kanske 15–17 elever i klassrummen. Här vill man ha färre elever, för att få tid för varje elev. Det funkade bra i Värmdö också.

Andra arbetsmiljöproblem?

– Neej… som du ser är det rent och fräscht, påkostat, och det sköts bra. Jag har även undervisat på Strandnäs skola och Lyceet (det teoretiska gymnasiet), och har samma uppfattning om de skolorna.

Övernäs skola i Mariehamn på Åland.
Övernäs skola i Mariehamn på Åland. | Foto: Per Groth

En som är ålänning i grunden men som studerat i Sverige är Sigrid Mattsson. Hon undervisar sjundeklassare i franska på Strandnäs skola när vi tittar in. I gruppen är det sju elever. Eleverna är duktiga på franska, de har läst det sedan i femman.

– Jag har jobbat på Åland i ett år, dessförinnan var jag på en gymnasieskola i Stockholm i flera år. Den största skillnaden mellan Sverige och Åland är hur man bedömer elevernas kunskaper, tycker jag. I Sverige handlar det om färdigheter – hur man pratar, lyssnar, läser, skriver. Här läser vi grammatik, översätter och har poängprov, berättar Sigrid Mattsson.

Hon menar att det gör det svårare för eleverna i Sverige att veta hur de ska kunna förbättra sig.

Sigrid Mattsson kan jämföra lärarlivet i Sverige och Åland.
Sigrid Mattsson kan jämföra lärarlivet i Sverige och Åland. | Foto: Per Groth

– Här har vi skriftliga prov, poängsättning och betyg och det underlättar. Men jag tycker att en blandning av de båda bedömnings- och betygssätten vore klockren, säger hon.

Uppförande och ordning räknas in i bedömningen av alla ämnen. Utöver det har man särskilda vitsord i uppförande.

– Eleverna känner snabbt av hur man är som lärare och vad läraren tillåter i klassrummet. Där behöver jag bli strängare och bättre på att sätta ner foten. Men jag gillar ändå att de svenska eleverna är mer ifrågasättande än de är här. I Sverige köper de inte allt som läraren säger rakt av, utan är mer verbala och man får mer feedback, menar Sigrid Mattsson.

Hon studerade till lärare i Uppsala. Att hon valde Sverige som studieland beror på att båda hennes föräldrar studerat till lärare där. Dessutom kan hon ingen finska och det fanns ingen garanti att de svenskspråkiga utbildningarna i Finland inte innehöll finsk litteratur. 

Sigrid Mattsson säger att hon uppskattar samarbetet lärarna emellan i Sverige.

– Lärarna måste vara kvar på arbetet en viss tid och då träffar man kollegor och diskuterar. De svenska lärarna är kunniga, duktiga och påhittiga, tycker jag. De hittar nya lösningar och man har utbyte av varandra. Det är absolut inte den svenska lärarkårens fel att Sveriges skolor vacklar. 

En nackdel jämfört med Åland är att det är svårt att hitta stabila jobb i Sverige, menar hon. Många flyttar för att få upp lönen även om de trivs. Om rektor och kollegor byts ut hela tiden påverkar det skolklimatet negativt.

Ändå är det Sverige som hägrar för Sigrid Mattsson. Hennes pojkvän bor och arbetar där som lärare.

– Men vi har pratat om att flytta hit om vi får barn på grund av lugnet och skolorna. Mitt eget ursprung med superstor familj här väger förstås extra tungt. 

Kommentera