pengar_klassrum
Lön

Här ökar lärarlönerna mest – lista län för län

Nu ökar lärarlönerna. Förra året steg till exempel snittlönen för en grundskollärare med 4,2 procent och för en gymnasielärare med 3,9 procent.
– Utvecklingen ser ganska positiv ut, även om det finns områden och grupper som halkar efter, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Listan – så mycket ökade lärarlönerna i ditt län

Här kan du se hur lönestatistiken ser ut i ditt län.

Ett sådant område, som halkat efter, är Gotland. Där ökade gymnasielärarlönerna bara med två procent.

– Det är mycket bekymmersamt. Vi har därför en lönepatrull på väg dit, berättar Åsa Fahlén.

Statistiken nedan visar lönerna i november 2015 och gäller medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inom den kommunala sektorn. Lärarlönelyftet började gälla 1 juli 2016 och är alltså inte med i underlaget.

I fjol tjänade, enligt statistiken, en grundskollärare i genomsnitt 31 200 kronor i månaden och en gymnasielärare 33 500 kronor.

– Jag noterar att det nästan genomgående är grundskollärarna som har fått mest och det tycker vi är bra, säger Åsa Fahlén.

Varför är det så?

– En förklaring kan vara att lärarbristen delvis kommer stadiemässigt underifrån och inte har nått gymnasiet i lika hög utsträckning som grundskolan.

Inför årets hösttermin har många kommuner haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Utbildningsdepartementet räknar med att det kommer att saknas cirka 60 000 lärare till 2019.

Är löneökningarna ett resultat av lärarbristen?

– Till viss del. Vi har sifferlösa avtal där intentionen är att man ska satsa på höjda lärarlöner samtidigt som det är ganska många kommuner som inte vill satsa.

– Men efter att förhandlingarna avslutats stiger ändå lönerna, vilket jag tror är något som vi kommer att får ser mer av framöver. Att byta arbetsgivare är nästan det enda sättet för en lärare att höja sin lön. Konkurrenssituationen bidrar utan tvekan till högre löner.

Skiljer det mellan olika lärargrupper, till exempel mellan de som undervisar i historia och matematik?

– Det jag hör är att man inom matematik och naturvetenskap har ganska stora möjligheter att få upp sin lön rätt så mycket om man byter arbetsgivare. 

– Initialt tjänar vissa lärare mer än andra på den ökade konkurrenssituationen, samtidigt som konkurrenseffekten är positiv eftersom det kommer mer pengar till kollektivet. Men den kan samtidigt öka splittringen i lärarkåren eftersom vissa lärarkategorier har lättare än andra att få upp sin lön. Därför är det viktigt att det inte är konkurrenssituationen som ska lösa lärarlönefrågan. Det måste till avtal och generella lösningar för det.

Kommentera