Skolsystemet

Här öppnar Skolverkets nya regionala kontor

peter-fredriksson-skolverket-2022

– Inrättandet av våra regionala kontor är ett viktigt steg framåt i Skolverkets arbete, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

| Foto: Skolverket
10 regionkontor

Skolverkets nya regionala kontor kommer att finnas i:

2022

  • Härnösand
  • Malmö
  • Luleå

2023

  • Umeå
  • Gävle
  • Växjö
  • Örebro.

2024

  • Göteborg
  • Linköping

Det ska även att inrättas ett regionalt kontor i samma lokaler som Skolverkets huvudkontor i Solna.

Skolverket öppnar tio gemensamma kontor runt om i landet. De tre första öppnar redan i år och samtliga ska vara aktiva år 2024.
– Vi kommer bli mer träffsäkra och effektiva i vårt stöd, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Härnösand, Malmö och Luleå är de tre första orter som får ett regionalt Skolverkskontor. De regionala kontoren ingår i regeringsuppdraget för en mer likvärdig skola, med syftet att stärka skolans kvalitet och att fler elever ska nå målen.

– Inrättandet av våra regionala kontor är ett viktigt steg framåt i Skolverkets arbete. Vi kommer närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Regionala kontor som ett sätt för Skolverket att komma närmare huvudmännen och få en bättre förståelse för deras skilda förutsättningar föreslogs av skolmyndighetsutredningen 2018.

De nya kontoren samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som redan idag har kontor på 19 orter runt om i landet, inklusive huvudkontoret i Härnösand. Tanken är att samarbetet mellan de båda Skolmyndigheterna ska utvecklas.

Fredrik Malmberg, SPSM
Foto: Jannice Thelander

– Jag anser att samverkan mellan våra olika skolmyndigheter är helt nödvändig. Det finns redan till viss del, men det kan förbättras, framför allt i den lokala kontexten, sade SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg till Skolvärlden i samband med skolmyndighetsutredningens slutrapport.

LR vill se mer samarbete

Lärarnas Riksförbund välkomnar att en regional närvaro från Skolverket nu blir verklighet. Men fackförbundet vill också se att skolmyndigheternas uppdrag utvecklas, och att samarbetet dem mellan förstärks.

– I slutändan vill vi ha en statlig myndighetsstruktur för skolväsendet men vi ser positivt på att befintliga skolmyndigheter finns på regional nivå. Vi vill se ett tätare samarbete mellan de här myndigheterna när det gäller kontakten med skolorna. Att ett föreläggande från Skolinspektionen sedan följs upp med frågan om vad den specifika skolan behöver för stöd från exempelvis SPSM eller Skolverket.

– Men nu ser vi  en möjlighet att den statliga myndighetsstrukturen skulle kunna vara till hjälp för ett annat finansieringssystem av svensk skola. Vi ser en bredare funktion för den här myndighetsstrukturen, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Här öppnar Skolverket nya kontor

Skolverkets nya regionala kontor öppnar successivt med start i Härnösand, Malmö och Luleå under 2022. Under 2023 fortsätter etableringen av kontoren i Umeå, Gävle, Växjö och Örebro. Sist ut är kontoren i Göteborg och Linköping under 2024. Det kommer även att inrättas ett regionalt kontor i samma lokaler som Skolverkets huvudkontor i Solna.

Man har utgått från de orter där SPSM redan har kontor, med målet att få till en bra geografisk spridning och lagom avstånd mellan kontor och huvudmän. Närhet till universitet och högskolor med lärarutbildning har också varit viktigt.

Kommentera