gunnar_hermansson

Gunnar Hermansson, kommunombud för LR i Uddevalla, säger att många är oroliga efter beskedet.

Undervisningstid

Här riskerar undervisningstiden öka när kommunen sparar

En lokal överenskommelse i Uddevalla har begränsat arbetsgivarens rätt att öka undervisningstiden för lärarna på gymnasiet. Nu slutar den gälla – samtidigt som kommunen måste spara omkring 200 miljoner kronor de kommande tre åren.

– Våra medlemmar är självklart jätteoroliga, säger LR:s kommunombud Gunnar Hermansson.

Överenskommelsen kom till i samband med att USK:en förvann. Enkelt förklarat innebär den att arbetsgivarens möjlighet till att öka undervisningstiden begränsas, men den innefattar också mängden arbetsuppgifter för lärarna, för- och efterarbete i samband med lektionerna och hur många elever som varje lärare ska bedöma och betygsätta.

– Det här avtalet har tjänat oss otrolig väl. Det har gjort att vi har haft väldigt lätt att rekrytera, men sen handlar det också om arbetsbelastning, uthållighet, sjukskrivningstal med mera. Och det sätter man nu på spel, säger Gunnar Hermansson.

Beskedet kommer i samma veva som det står klart att kommunen måste spara omkring 200 miljoner kronor under de kommande tre åren. Enligt Dagens Nyheter gäller 75 miljoner av dessa utbildningsområdet.

– Vi befarar i nuläget att det inte är en tillfällighet att uppsägningen av avtalet kommer hösten 2019, när vi står inför stora nedskärningar, säger Gunnar Hermansson.

Han beskriver stämningen bland lärarna i kommunen som orolig.

– Våra medlemmar är självklart jätteoroliga. Vad kommer hända nu? Och det är ju inte utifrån något läge där våra medlemmar tycker att de har det jävligt bra, men de hinner i alla fall känna en någorlunda tillfredsställelse i att hinna med, och styrs inte godtyckligt utifrån dialog med rektor, säger han.

Vi har haft en bra situation gällande arbetsmiljö och gällande rekrytering

Stefan Einarsson, gymnasiechef i kommunen, poängterar att det inte handlar om något avtal, utan en lokal överenskommelse som innehåller ”riktlinjer och principer”.

– De är vägledande för rektorerna, men det går att göra avvikelser. Men i praktiken har de här riktlinjerna och principerna hanterats ganska likvärdigt inom Uddevalla gymnasieskola, säger han.

Stefan Einarsson berättar att han själv varit med och utvecklat överenskommelsen. 

– Den har tjänat oss väldigt väl måste man ändå säga. Vi har haft en bra situation gällande arbetsmiljö och rekrytering. Sen exakt vad det beror på är väl svårt att säga, men överenskommelsen har hjälpt till att på ett tydligt sätt beskriva lärarnas arbete, säger han.

Varför väljer man då att gå ifrån den?

– Vi jobbar med att hitta fram till en ny överenskommelse, som leder fram till en samsyn kring hur lärares arbete ska organiseras. Men vi vill inte ha den fixeringen vid enskilda tidsuppgifter, det skapar en låg grad av flexibilitet och är hämmande för skolutvecklingen. Vi vill också att lärarlaget tillsammans och självständigt ska kunna organisera arbetet. Det ska finnas en större flexibilitet för lärare och rektor.

Är tanken att öka undervisningstiden för lärarna?

– Det är inte självklart att den kommer att öka. Den kommer att variera mellan olika lärare utifrån vad rektor bedömer är en lämplig undervisningsandel, och utifrån vad behoven är i verksamheten. Jag skulle inte säga att den generellt kommer att öka, men däremot är målsättningen att den tiden som lärare använder till handledning och undervisning är huvuduppgiften i uppdraget.

Det här beskedet kommer samtidigt som stora besparingar väntar.

– De kommande åren kommer det vara något mindre ramar och då måste man jobba väldigt mycket med att hitta andra arbetssätt för att klara verksamheten och gå tillbaka till kärnverksamhet. Men grunden är inte effektiviseringar när det kommer till överenskommelsen, grunden är hök18, där man vill att parterna tänker nytt och inte utgår från USK-liknande förutsättningar.

Förstår du varför det finns en oro hos lärarna?

– Ja, jag förstår givetvis att det finns en oro, och man måste prata mycket om de här frågorna. Men det är ju ingen självklarhet att man har en lokal överenskommelse, det finns ju centrala kollektivavtal.

Gunnar Hermansson är inte negativ till en ny överenskommelse i sig, men han är orolig över vad den kommer att innebära.

– Om arbetsgivarens avsikt är att förfina den här överenskommelsen är det väl bra, men landar det i, vilket jag naturligtvis befarar, att man ökar arbetsbelastningen med hänvisning till besparingar och effektivisering, då är det illa, säger han.

Kommentera