skolpengar
Löner

Här satsar kommunen på eget lönelyft – utöver det statliga

Nybro kommun har bestämt sig för ett eget lönelyft, för lärare som inte får del av det statliga.
– Vi vill behålla goda pedagoger och höga resultat, säger Christina Davidsson, kommunalråd (C).

Nybro kommun har sökt 4,9 miljoner ur det statliga lärarlönelyftet, men det räcker inte. Kommunen planerar även ett eget lönelyft för lärare som inte berörs av den statliga pengen.

– Vi har tittat runt lite och vi ligger lite lägre i lön jämfört med andra kommuner. Därför vill vi komplettera med ett eget lönelyft, säger Christina Davidsson.

Lärarnas Riksförbund tycker att det ger en positiv signal.

– Jag hoppas att det är ett uppvaknande. Får man inte upp lönerna, får man inte behålla sin personal. Det här har de lokala ombuden efterfrågat länge, att kommunen ska skjuta till pengar, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Christina Davidsson.
Christina Davidsson.

Nybro är den enda kommun som hamnat i topp 20 på Sveriges kommuner och landstings resultatlista fem år i rad. Det gäller både elevernas resultat och hur de trivs i skolan.

Men på Lärarnas Riksförbunds lista ligger kommunen på plats 240 vad det gäller löner.

– Vi har haft en del aggressiv headhunting från närkommunerna, framför allt från de större. Det har funnits en oro, men nu räknar vi med att kunna hantera det till hösten, säger Christina Davidsson.

Lärare som får del av det statliga lärarlönelyftet beräknas få ett påslag med i snitt 3 000 kronor per månad. Hur stort Nybros lärarlönelyft blir är ännu oklart. Det är dock inte i samma storlek som det statliga.

– Men förutsättningen är att det ska synas i lönekuvertet, säger Christina Davidsson.

Nu arbetar kommunens förvaltning med att ta fram riktlinjer och kriterier för vem som ska få del av kommunens lärarlönebonus, som startar 2017.

– Alla kommer inte att få, vi kommer att ha kriterier för pedagoger som gör ett bra jobb och är med och utvecklar verksamheten.

För Lärarnas Riksförbund och Åsa Fahlén innebär dock olika former av karriärpengar ett tvistefrö i lärarkåren.

– Att alla inte får pengar skapar problem och lärare känner sig ifrågasatta. Jag tycker att om de statliga pengarna inte räcker till alla lärare som uppfyller de statliga kriterierna – och det räknar jag mer att alla kommuner har – så borde kommunen skjuta till.

Kommentera