lonelista_huddinge

Jan Kontinen, LR:s kommunföreningsordförande i Huddinge, ser konkurrensen om lärarna som en orsak till den positiva löneutvecklingen.

| Foto: Kalle Assbring
Välbetalda

Här tjänar lärarna upp mot 50 000

Lärarna i Huddinge söder om Stockholm är bland de högst betalda i Sverige.
Många tjänar över 40 000 kronor i månaden, några upp mot 50 000 kronor.

Jan Kontinen är förstelärare i matematik på Huddingegymnasiet och ordförande i LR-Huddinge. Han förklarar löneläget så här:

– Vi har under en längre tid lobbat gentemot våra politiker för att få dem att satsa mer på lärarna, vilket har gett visst resultat. Vi har också fått med politikerna på att försöka öka lönespridningen. Dock är det svårt att få genomslag för detta i de årliga lönerevisionerna. Löneutveckling blir omöjlig om alla lärare ska ha samma lön.

Ytterligare en förklaring till många Huddingelärares löneutveckling är den hårda konkurrensen om lärarna i Stockholmsregionen.

De tio kommuner i Sverige som – i genomsnitt – betalar sina lärare bäst ligger samtliga i Stockholms län. Listan toppas av Stockholm följt av Nacka och Huddinge.

– Huddinge har klättrat från att inte vara bland de 50 bästa, till att numera tillhöra toppen. Det är ett resultat av ökad konkurrens om lärarna, men också av ett systematiskt fackligt arbete. Under många år har vil till exempel arbetat för att pengarna ska stanna kvar i den så kallade potten och att det inte ska försvinna några pengar mellan lönerevisionerna, vilket har gett resultat.

Hur då?

– Bland annat genom att de som är på väg ut ur systemet – till exempel för att gå i pension eller börja arbeta i en annan kommun – inte får något påslag det året som de ska lämna kommunen. Istället satsas pengarna på dem som blir kvar. Gör man så konsekvent under många år blir det resultat. Alla som är kvar i kommunen minst tre år tjänar på denna metod, säger Jan Kontinen.

– Vi har också fått arbetsgivaren att verkligen våga satsa på att höja lönerna för dem som under lång tid presterat bra. Därför är det många lärare i Huddinge som har löner på över 40 000 kronor i månaden.

Några tjänar närmare 50 000 kronor i månaden.

Gäller det även lärare som undervisar i humaniora?

– Det finns de som ligger närmare 50 000 kronor i månadslön även om det fortfarande är ovanligt. Men lägger man på förstelärarlönerna blir det så klart flera.

– Det finns dock jättemycket kvar att göra. Lönespridningen till exempel, är fortfarande alldeles för låg jämfört med vad den borde vara. Dessutom behöver nivån höjas överlag, för att kunna behålla de lärare som ligger runt och under medellön, i kommunen.

Ökar även ingångslönerna?

– Där har vi inga aktuella siffror. Men jag tror det. När folk ringer och frågar vilken lön de ska begära, brukar vi säga 35 000 kronor och det händer att man får det.

Som ny lärare?

– Ja, är man nyexad och är efterfrågad kan man få det. Den som exempelvis är kemilärare kan säkert begära 40 000 kronor.

Lärare runt om i Sverige som Skolvärlden pratat med säger att det främst är under det senaste året som den ökande konkurrensen om lärarna börjat ge resultat i lönekuvertet.

– Just nu är det mer eller mindre krig om lärarna med stora löneglidningseffekter som följd. Den lärare som till exempel är beredd att byta kommun kan få 5 000 kronor eller mer i löneförhöjning. Det är framför allt stor brist inom moderna språk, matematik och NO, säger Jan Kontinen.

Har regioner med många kommuner – arbetsgivare – på liten yta blivit lärarnas marknad?

– Marknaden är åtminstone betydligt mer gynnsam än tidigare. Det gäller för oss att försvara legitimations- och behörighetsreformerna för att det ska fortsätta att vara så.

Kommer löneskillnaderna mellan lärare i Stockholmsregionen och övriga Sverige att öka?

– Det är möjligt. Samtidigt kan det leda till att kommunerna ute i landet tvingas satsa mer på sina lärare för att de inte ska flytta till Stockholm.

Grundskolenämndens ordförande i Huddinge, Jelena Drenjanin (M), bekräftar att det är hård konkurrens om lärarna i Stockholmsregionen.

– Vi satsar på lärarna. Ska vi kunna attrahera duktiga lärare, men också behålla de vi redan har, måste vi betala. Dessutom tycker jag att välutbildade, duktiga och ambitiösa lärare ska ha ett bra utfall.

Kommentera