Arbetsmiljö

Hård facklig kritik mot att stänga av gravida lärare

irene ziverts gravida lärare

Det finns ingenting som hindrar gravida som är vaccinerade att jobba, uppger Arbetsmiljöverket. Ändå stängs flera gravida lärare av från jobbet, vilket LR:s biträdande föreningsombud Irene Ziverts reagerar starkt mot.

| Foto: Shutterstock och privat

Arbetsgivarens beslut att fortsätta utfärda arbetsförbud för gravida medarbetare i Stockholm kritiseras hårt av Lärarnas Riksförbund.
– För att förbjuda någon att arbeta måste man ha en rejäl riskbedömning. Jag har inte sett en enda riskbedömning värd namnet, säger biträdande föreningsombud Irene Ziverts.

Lärarnas Riksförbund företräder nio lärare i en process mot Stockholms Stad. Den inleddes vid höstterminen och berör lärare som stängts av från graviditetsvecka 20 med hänvisning till risken att smittas av covid-19.

Förutom arbetsförbudet har medlemmarna tvingats gå hemma utan lön. Lärarna har hänvisats till graviditetspenning från Försäkringskassan, en ersättning som aldrig kan bli högre än 23 100 kronor i månaden.

Irene Ziverts och hennes kollegor på LR i Stockholm har under lång tid arbetat för att den som vill arbeta kvar under graviditeten ska få göra det. Facket kräver också ekonomisk kompensation för lönebortfall.

”Riskbedömningar är ingen kosmetika”

För att en arbetsgivare ska kunna fatta ett så långtgående beslut som arbetsförbud utan lön krävs sedan 2007 en riskbedömning. Som Skolvärlden tidigare skrivit ska den ske i flera steg och en avstängning får bara genomföras om alla andra möjligheter är uttömda.

– Riskbedömningar är ingen kosmetika utan arbetsgivarens underlag. De ska vara individuella, men det är bara ifyllda mallar och i något fall står inte ens namnet på medarbetaren det gäller. Vi anser att man ska göra en omplaceringsutredning i hela staden för det måste finnas jobb som en gravid kvinna kan utföra. Men det vägrar arbetsgivaren, man har inte gjort några omplaceringsutredningar alls.

Hoppas på förlikning

LR har suttit i tre möten med arbetsgivaren. Det senaste, förra veckan, ajournerades då man vill invänta utgången i en central tvist med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Där hoppas vi på en förlikning.

Vore det inte bättre med en prövning i Arbetsdomstolen för att få ett prejudikat?

– Ja men det tar mycket lång tid och kostar dessutom stora summor, det handlar om miljonbelopp när man inte vinner.

Inget hindrar från att jobba

Det finns ingenting som hindrar gravida som är vaccinerade att jobba, uppger Arbetsmiljöverkets enhetschef Björne Olsson Schiess. Med förbehållet att riskbedömningen inte visar något annat.

– En arbetsgivare har mandat att säga ”nej, du får inte jobba” och då handlar det om det arbetsrättsliga området. Men arbetsgivaren hänvisar till Arbetsmiljöverkets regler, att de skulle säga nej. Våra regler säger inte nej.

Irene Ziverts menar att stadens resonemang därmed faller totalt, och påpekar att Arbetsmiljöverket ändrade sin bedömning redan i somras.

– Där framgår att man i en riskbedömning ska ta hänsyn till att den gravida kvinnan är vaccinerad och då kan man komma fram till att risken inte finns. Personaldirektör Anita Lidberg har hela hösten hävdat att vi inte förstår något när vi framför våra synpunkter. ”Det är exponeringen som är avgörande”, har hon sagt. Nej, det är det inte. Exponeringen måste ha som konsekvens att det blir en risk, annars är den totalt ointressant.

Att arbetsgivaren fortsatt att stänga av medarbetare under höstterminen kallar Irene Ziverts ”fullständigt absurt”.

– Jag vet inte om det blivit prestige eller något annat. Anita Lidberg påstår att det inte finns något generellt arbetsförbud men rektorerna agerar på just det sättet och hänvisar till ”stadens riktlinjer” – som inte går att hitta någonstans.

”Individuell bedömning”

Anita Lidberg, personaldirektör i Stockholms stad, väljer att svara skriftligt på Skolvärldens frågor.

Råder det ett allmänt arbetsförbud för medarbetare i Stockholms stad från graviditetsvecka 20 – i det här fallet lärare specifikt?

– Nej, absolut inte. Det är den individuella riskbedömningen av risken för exponering för smitta som ska utgöra grunden för ett eventuellt förbud, i enlighet med AFS från Arbetsmiljöverket gällande gravida och ammande, säger Anita Lidberg.

Vad är det som fortfarande ligger till grund för att gravida medarbetare kan stängas ute från sin arbetsplats?

– Att en individuell riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets AFS gällande gravida och ammande visar att vi inte kan undanröja risker för att exponeras för smitta genom anpassningar med mera (helt eller delvis beroende på vad som är möjligt).

Rektorer agerar olika

Enligt Irene Ziverts finns det både rektorer som stänger av lärare och andra som inte gör det.

– Rektorer som fortfarande agerar så här verkar rädda för förvaltningen. Jag har suttit i möten med rektorer som hänvisar till HR-konsulter på personalavdelningen och anger risker i fyra månader som skäl, men det går inte att resonera med dem. Medlemmar har försökt att få arbeta hemma med rättningar och det förekommer att det beviljats till 25 procent men de flesta har fått blankt nej.

Anita Lidberg, hur ser direktiven ut som förvaltningar, skolchefer och rektorer får från er gällande riskbedömningar och omplaceringsutredningar? 

– Det finns inga generella direktiv, utan vi följer lagstiftning och regelverk enligt ovan. Vilket stöd enskilda chefer får från exempelvis utbildningsförvaltningen kan inte jag svara på utan den frågan måste ställas till dem, säger Anita Lidberg.

”Bundna av Arbetsmiljölagen”

I en intervju med Svenska Dagbladet sade hon att ”den dag som Arbetsmiljöverket publikt säger till oss att nu betraktar vi det här som en vanlig influensa kommer våra bedömningar att se helt annorlunda ut”.

Varför måste myndigheten uttrycka det? 

– Därför att vi är bundna av Arbetsmiljölagen och AFS angående gravida och ammande kvinnor så länge som covid är placerat i riskklass 3 (vilket fortfarande framgår att så är fallet av informationen från Arbetsmiljöverket). Arbetsmiljöverket säger i en intervju att de beklagar att Arbetsmiljöverket och FHM inte har haft en närmare dialog och att det lett till otydligheter men samtidigt konstaterar de att myndigheterna styrs av helt olika perspektiv, säger Anita Lidberg

Arbetsmiljöverkets enhetschef Björne Olsson Schiess säger till Skolvärlden att ”ni hänvisar till Arbetsmiljöverkets regler, att de skulle säga nej. Våra regler säger inte nej”. Hur kommenterar du det?  

– Vi har i flera månader försökt få ett förtydligande i den här frågan från Arbetsmiljöverket och detsamma har SKR. Arbetsmiljöverkets regler säger att vi ska följa deras AFS gällande gravida och ammande och göra individuella riskbedömning, vilket vi naturligtvis gör.

Möte med Arbetsmiljöverket

– I en annan intervju säger Björne Olsson Schiess att arbetsgivaren ska i första hand arbeta för att undanröja riskerna på arbetsplatsen. I andra hand omplacera den gravida till säkrare arbetsuppgifter eller exempelvis låta den gravida arbeta med vissa arbetsuppgifter hemifrån. Om inte det går så ska den gravida inte arbeta”. Vilket är precis den ordning vi tillämpar.

Har ni för avsikt att ompröva er bedömning i den här frågan? 

– Vi försöker dagligen få ett entydigt besked från Arbetsmiljöverket och de har enligt SvDs uppgifter för avsikt att förtydliga vad som gäller. Vi väntar otåligt på detta förtydligande.

– Inget skulle glädja såväl oss som de gravida medarbetarna om de kunde snabba på det. Vi kommer att omedelbart att ta initiativ till ett möte med Björne Olsson Schiess.

Kommentera