Lista, huvudmän, behöriga, pengar
Fackligt

Hela listan: De är sämst på att anställa behöriga lärare

Huvudmän sparar tre miljarder per år på att anställa obehöriga. Här listar Skolvärlden vilka som är värst och vilka som anstränger sig för att hitta behöriga lärare.

En ny rapport från Lärarnas Riksförbund visar att det är en utbredd praxis att låta obehöriga jobba vidare i stället för att rekrytera behöriga och utbildade lärare. Totalt sparar det mer än tre miljarder åt huvudmännen varje år i lönekostnader.

Ekonomi är inte den enda anledningen att huvudmän låter bli att anställa behöriga – i vissa fall finns helt enkelt ingen behörig lärare att anställa. Men två av tre tillfrågade LR-ombud i undersökningen uppger att deras huvudman väljer att låta obehöriga jobba kvar år efter år utan att ens försöka tillsätta tjänsten med en behörig lärare.

– Vi vet att det finns en lärarbrist och att det kan vara svårt att rekrytera. Men om man inte ens utlyser tjänsten eller försöker hitta behöriga, eller till och med väljer bort behöriga vilket sker i vissa fall, då handlar det om någonting annat, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande LR.

Läs mer om undersökningen och hela intervjun med Åsa Fahlén här.

LR har sammanställt en lista över samtliga huvudmän i landet som visar hur bra eller dåliga de är på att rekrytera behöriga lärare. Eftersom möjligheten för huvudmän att rekrytera behörig personal inte är jämnt fördelad i skolsystemet tar rankningen hänsyn till tre påverkande faktorer: Elevsammansättningen och geografiska samt demografiska förutsättningar.

Ett ”avvikelse”-värde i listan som är högre än noll innebär att andelen behöriga är högre än förväntat givet huvudmannens förutsättningar. Ett värde under noll betyder tvärtom att andelen behöriga är lägre än förväntat. Uträkningen bygger på siffror från läsåret 2019-2020 innan Skolverket slutade publicera statistik. För en mer detaljerad metodbeskrivning, se LR:s rapport ”Vem vill anställa en behörig lärare?”, bilaga 1.

Kommentera