svensk_skolstatistik_ekstrom

Utbildningsminister Anna Ekström.

”Hela situationen är helt absurd”

Skolverket har lämnat in flera förslag för att skolstatistiken ska publiceras igen. Dessa är dock inte helt problemfria, enligt utbildningsminister Anna Ekström.

– Regler som föreslås strider mot viktiga principer för svensk statistik, säger hon. 

Skolverkets hemligstämpling av svensk skolstatistik har fått kraftig kritik. 

– Rättsläget efter domen påverkar elever och föräldrar som behöver korrekt information om olika skolor, men också kommuner som behöver informationen för tillsyn och resursfördelning. Våra skolmyndigheter behöver också informationen, för att bland annat kunna fördela statsbidrag och göra inspektioner, sa utbildningsminister Anna Ekström efter att åtstramningen meddelats. 

Den nya sekretessen, som innebär att Skolverket inte längre publicerar statistik om enskilda skolor, började gälla från och med den 1 september. Samma vecka, på fredagen, varnades regeringen för att åtstramningen kan få hela skolväsendet att vackla och Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade flera förslag för att ta sig ur knipan. 

– Vi har fått flera förslag av Skolverket och SCB som nu behöver analyseras av Regeringskansliet. Det jag kan säga redan nu är att jag ser inte att de inte är problemfria, säger Anna Ekström, till Skolvärlden.

Enligt verket är den enklaste lösningen att friskolor, precis som kommunala skolor, omfattas av offentlighetsprincipen. Men är man inte beredd att jobba med det finns det andra lösningar, uppger generaldirektör Peter Fredriksson. Myndighetens huvudförslag är att en sekretessbrytande bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen, så att de uppgifter Skolverket behöver undantas från bestämmelserna. 

Anna Ekström menar dock att förslagen är förknippade med betydande nackdelar.

– De sekretessbrytande regler som Skolverket och SCB föreslår strider mot viktiga principer för svensk statistik och är något som kan påverka kvalitén och förtroendet för den svenska statistiken. 

Någon tidplan för när förslaget kan vara klart finns inte, men enligt Ekstöm är det både viktigt och bråttom att hitta en lösning. 

– Hela situationen är helt absurd – att vi inte kan se hur det ser ut i våra barns skolor för att det uppgifterna klassas som affärshemligheter. 

– Elever och föräldrar måste ha tillgång till de här uppgifterna. Dessutom är statistiken viktig för att resurserna ska kunna fördelas till de skolor där behovet är som störst. 

Bakgrunden till Skolverkets sekretess är ett beslut av SCB och en lagakraftvunnen dom i Kammarrätten som innebär att bland annat om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut.

Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade Skolverket att sekretessen också skulle gälla offentliga skolor. Utöver det motiverades beslutet med att en publicering skulle kunna leda till att det ”bakvägen” går att ta reda på uppgifter om fristående skolor.

Kommentera