jag_ar_larare_helena

Helena Nyrén-Lundqvist undervisar i svenska som andraspråk, engelska och matematik på Lugnetgymnasiet i Falun (arbetar på Språkintroduktion). Foto: Evelina Löfgren.

Jag är lärare

Helena: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Helena Nyrén-Lundqvist undervisari svenska som andraspråk, engelska och matematikpå Lugnetgymnasiet i Falun.
Här berättar Helena varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag är lärare eftersom jag älskar mötet med eleven. Det är en ynnest att hela tiden få möta ungdomar och se dem växa på så många olika plan. Jag arbetar med nyanlända vilket ger mig oerhört mycket. Jag har lärt mig så mycket under de snart två läsåren jag arbetat på Språkintroduktion. Att ha elever från flera olika länder i klassrummet med olika språk, skolbakgrund samt kultur är förstås väldigt spännande. Det finns alltid mycket att diskutera. Det är underbart att hela dagen få vara omgiven av ungdomar som är tacksamma över att få gå i skolan och som alltid bemöter mig och sina kamrater med respekt och omtanke.

  • Bästa stunden i veckan

– Jag arbetar i ett fantastiskt arbetslag. De flesta av våra elever är ensamkommande och det är en mycket speciell och fin känsla att arbeta tillsammans för den här kategorin av elever. Vi brinner för våra elever och när vi krigar för dem tillsammans känner jag vilken enorm styrka vi har och jag ser och känner även dagligen hur mycket vi betyder för våra elever.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Först och främst vill jag förändra Sveriges inhumana asylpolitik. Det hör kanske inte riktigt hemma i den här kolumnen men fortsätter Sverige som vi gör nu har jag snart inte så många elever kvar. I övrigt vill jag precis som så många andra höja lärarnas status med högre löner samt minska den administrativa biten och fokusera mer på det centrala – lärandet.

Kommentera