Annons
"De nationella prov som kvarstår är knappast svårare att genomföra än vanlig undervisning under rådande omständigheter", skriver Jonas Nilsson. Bilden är ett montage. Foto: Andreas Petterson, Studio94

”Helt fel att ställa in vårens nationella prov”

Publicerad 30 december 2020

"Tillsammans med de andra proven i vår skulle vi få ett riktigt stabilt underlag att peka på om betygen ifrågasätts. Döm av min och kollegornas besvikelse när vi nåddes av det märkliga beskedet att dessa väsentligt mer lättgenomförda delar - som ju genomförs samtidigt i hela landet - ställs in", skriver läraren Jonas Nilsson.

Det mest arbetsamma år jag varit med om som lärare är till ända och jag ser med trötta ögon tillbaka på det. Flera av oss som verkar inom grundskolan har tvingats hoppa in och täcka upp för sjuka kollegor för att hålla verksamheten flytande och sällan har vikten av en utbildad lärare blottlagts på ett sådant slående sätt. De vikarieplaneringar som fått tillverkas i hast, visade att det inte fanns något som ens i närheten kunde beskrivas som en ”självgående” lektion, utan här var övertydlighet – och därmed stor tidsåtgång för de som tillverkade planeringarna – en dygd. 

Eleverna fick, som en följd av sin egen och lärarnas sjukfrånvaro, uppleva en oförutsägbarhet och en oregelbundenhet vad gäller såväl ledarskap som undervisningsnivå i klassrummet. Detta påverkade både ordningen under lektionerna och möjligheten till god inlärning. Vidare ställde det nästan omöjliga krav på oss lärare i årskurs 6-9 att ändå samla ihop ett tillräckligt stort underlag inför betygssättningen. Vi lyckades genom enorm möda ändå få ihop ett hjälpligt underlag, men för oss som tagit över nya klasser i årskurs 6 samt för oss som ska sätta slutbetyg i årskurs 9, skulle de nationella proven under läsåret vara ett rejält stöd inför vårterminens betygssättning.

De nationella provens muntliga delar, där tillfällena genomförs i smågrupper, är utan konkurrens de svåraste att organisera, då vi lärare antingen måste få vikarie eller tulla rejält på viktig planeringstid. Elever behöver gå ifrån ordinarie undervisning och det krävs stort samarbete mellan oss som bedömer proven och de lärare som får decimerade klasser. 

Dessa genomfördes som planerat under höstterminen och kostade på rejält, men vi grejade det. Tillsammans med de andra proven i vår skulle vi få ett riktigt stabilt underlag att peka på om betygen ifrågasätts. Döm av min och kollegornas besvikelse när vi nåddes av det märkliga beskedet att dessa väsentligt mer lättgenomförda delar - som ju genomförs samtidigt i hela landet - ställs in. 

De främsta skälen som anges på Skolverkets hemsida är skolors svårighet med att organisera proven samt smittspridning under själva provtillfället, ifall klasser exempelvis, mot förmodan,skulle fösas ihop i samma lokal. Min kontring är att de nationella prov som kvarstår knappast är svårare att genomföra än vanlig undervisning under rådande omständigheter och vad gäller smittspridningen så undrar jag vilken bubbla beslutsfattarna befinner sig i. Under hela 2020 har vi inom grundskolan exponerats kraftigt för viruset i klassrum, korridorer och matsalar, så varför skulle detta, för bedömningen ack så viktiga moment, vara mer smittsamt än ordinarie skolverksamhet?

De inställda proven innebär en rad saker, varav jag nämner några:

  • Det är ett dråpslag för likvärdigheten, både på skolan och i riket. 
  • Det innebär en förlorad möjlighet för de elever som inte kommit till sin fulla rätt under ett ryckigt, vikariefyllt läsår, att genom proven visa sina kunskaper.
  • Det innebär en förlorad möjlighet för oss lärare att få stöd med bedömningen av elevernas kunskaper. Proven och bedömningsanvisningarna är konstruerade av proffs, i syfte att mäta kunskaperna i just de årskurser som proven riktas till.

Nåväl, det är bara att förhålla sig till de beslut som fattas, men man kan konstatera att de flesta ”handlingskraftiga” beslut som tas av styrande politiker inom skola, såväl innan som under pandemin, i syfte att ”underlätta för lärarna” gång efter annan skjuter över målen. 

För att ändå avsluta texten i dur vill jag till sist rikta ett tack till alla lärarkollegor inom grundskolan i Sverige. Inte för att ni genom ”business as usual” trots pandemin bidragit till att samhällshjulet kunnat snurra - ni har ju inte haft något val - utan för att ni är så otroligt bra och viktiga varje dag och varje lektion för varje elev. 

Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och författare och föreläsare om ledarskapet i klassrummet.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons