studenterannikagabrielsson

På Vretagymnasiet i Linköping tar fler studenter examen efter att skolan infört heltidsmentorer. En av dem är Annika Gabrielsson.

Arbetsmiljö

Fler tar studenten med mentorer på heltid

När mentorskapet lyftes över på heltidsanställda mentorer ökade antalet elever som tog examen från Vretagymnasiet i Linköping.

– Lärarna får koncentera sig på att undervisa, säger Annika Gabrielsson, en av mentorerna på skolan.

Så många tog studenten på programmen

Statistiken i artikeln bygger på hur många studenter som klarade utbildningen på Fordons- och transportprogrammet och Naturbruksprogrammet efter tre års studier .

Totalt examinerades 95,1 procent av eleverna från Vretaskolan under föregående läsår.
81,1 procent av dessa klarade sina studier på tre år.

Snittet för hur många som klarade utbildningarna nationellt ligger på totalt 86,1 procent.
68,1 procent av dessa examinerades efter tre år.

I början av sommaren skrev Skolvärlden om Vretagymnasiet i Linköping där mentorskapet plockats bort från lärarnas scheman och istället fördelats på sex heltidsanställda mentorer. Systemet har bland annat gjort att fler elever får sin examen efter tre år på gymnasiet.

Annika Gabrielsson som jobbar som mentor på Vretagymnasiet, är en av dem som valde att byta lärarjobbet mot mentorskapet. När Skolvärlden pratade med henne i juni berättade hon att det roligaste med att jobba som lärare var den personliga kontakten med eleverna och det var därför hon sa ja till den nya positionen.
– Det var även ett bra sätt att få gå vidare inom yrket och utvecklas mer, säger hon idag.

Vretaskolan har två gymnasielinjer: Fordons- och transportprogrammet och Naturbruksprogrammet. På dessa linjer var det nationellt sett totalt 68,1 procent som fick sin examen under förra året. Statistiken bygger på hur många elever som klarade av sina utbildningar på tre år. På Vretagymnasiet ligger man efter tre år med heltidsmentorer över snittet. 81,1 procent av studenterna som examinerades förra året fick sin examen. Anledningen till det tror Annika Gabrielsson kan bero på flera saker:

– Vi har tid att ha koll på alla elever från start så att ingen tappas mellan stolarna. Vi är även få mentorer som jobbar som ett team så att allt blir lika. Vi har lyckats hitta buggar i systemet och fått det att fungera bättre när man åtgärdat dem, säger hon.

Annika Gabrielsson menar att systemet med heltidsmentorer har kvalitetshöjt hela skolan och hon rekommenderar fler skolor att börja jobba på samma sätt:

– Lärarna får koncentrera sig på att undervisa. Eleverna kan komma till oss och få stöd och vi mentorer som vill vara mentorer får vara just det, säger hon.

Kommentera