gustav_fridolin_almedalen_2015_presskonferens
Foto: Mårten Färlin
MP-förslag

Hemmasittare ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning som ska sprida kunskap om framgångsrikt arbete mot skolfrånvaro. Dessutom har Skolverket fått i uppdrag att ta fram ett verktyg för att fördela statliga bidrag så att de skolor som har störst behov får mest.

Regeringens beslut

Expert ska utreda skolfrånvaro

Regeringen tillsätter en expert som ska kartlägga elevers omfattande skolfrånvaro i grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskola. Utredaren ska analysera orsaker till frånvaron och sprida kunskap om hur skolans arbete med att främja närvaro kan förbättras. Det för att säkerställa elevers rätt till likvärdig utbildning.

 

Skolverket ska ta fram en fördelningsnyckel för att säkerställa att kommande statsbidrag kan ge mest till de skolor som behöver det mest.

Som avgörande faktorerna för likvärdig fördelning av resurser uppger Miljöpartiet följande:

  • Elevernas kunskapsresultat, bland annat utifrån andelen elever i årskurs 9 som inte har uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program.
  • Elevernas resultat på nationella prov.
  • Grundsär- och gymnasiesärskolans särskilda förutsättningar.
  • Andelen nyanlända elever.
  • Föräldrars utbildningsbakgrund.
  • Skolinspektionens beslut med anledning av den regelbundna tillsynen av skolor.
  • Andra relevanta aspekter inom skolan och samhället i övrigt.

Källa: Miljöpartiet.

10 000 svenska barn är hemmasittare, visar en ny undersökning från Learnox. Den visar samtidigt att 58 procent av skolorna upplever att de inte får tillräckligt med stöd när det kommer till frågor om hemmasittare.

Under en presskonferens i Almedalen berättade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i dag, torsdag, att regeringen ska tillsätta en expert som ska inhämta och sprida framgångsrika kunskaper och metoder i arbetet med elever som har hög skolfrånvaro.

– Vi har sett kommuner som kan förebygga frånvaro på ett bra sätt och som har lyckats i arbetet med tiden efter en lång frånvaro. De här exemplen måste spridas så att de finns i hela skolsystemet, säger Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin meddelade dessutom att Skolverket nu får i uppdrag att ta fram ett nytt verktyg – en fördelningsnyckel – för att fördela resurser till skolor.

– Ojämlikheten i svensk skola ökar. Det innebär att allt fler elever inte får med sig de kunskaper de behöver i livet. Fördelningsnyckeln ska säkerställa att de riktade statsbidragen ger mest till de skolor som behöver det mest. Det handlar om att se att vissa elever kostar mer än andra.

Gustav Fridolin talade även om det ökade statliga ansvar Skolverket fått, som handlar om att myndigheten ska kunna gå in med särskilda insatser på problemskolor. Under 2016 avser regeringen att satsa 600 miljoner kronor.

Samtliga satsningar görs för att öka den svenska skolans likvärdighet.

– Budskapet är tydligt, alla skolor ska vara bra skolor, säger Gustav Fridolin.

Kommentera