barn_elev_hemma_ledsen
Långtidsfrånvaro

Hemmasittare utreds

Regeringen ska tillsätta en utredning om varför elever inte går till skolan under långa perioder. För sex år sedan var 600 elever frånvarande i en termin eller längre. Man tror att långtidsfrånvaron har ökat sedan dess.

Utredningen ska kartlägga hur många elever som inte går i grundskolan, analysera vad det beror på, föreslå vad som kan göras för att förebygga problemen och få fler att komma tillbaka till skolan igen. Anledningen till utredningen är bland annat att Skolverket inte har undersökt långtidsfrånvaro på sex år. Då, för sex år sedan, var det 1 650 elever som var borta från grundskolan en månad eller längre, 600 elever var borta i ett halvår eller längre.

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP) har nu fått uppgifter om att det har kommit andra rapporter om att långtidsfrånvaron har ökat sedan dess. En undersökning om frånvaro från gymnasiet visar att de viktigaste skälen till avhopp från gymnasiet är mobbning, för lite stöd i skolan, dåligt bemötande i skolan och att de vuxna inte brytt sig. Skolinspektionen har också under våren särskilt granskat 70 ärenden mot kommuner och friskolor som inte lyckats få elever med lång frånvaro att komma tillbaka till skolan.

– Det är ett enormt misslyckande. Elever ska gå till skolan och misslyckas man i någon av de delarna leder det till att eleven inte får med sig den kunskap och den utbildning som man behöver. Det blir ett stort handikapp för den eleven och det är ett stort misslyckande för skolan i stort, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Sveriges Radio.

Skälen till att elever inte går till skolan är olika och ofta komplicerade. Enligt Skolverkets rapport kan det handla om att en elev inte förstår ämnet, har blivit stämplad som dum och tappat självförtroendet. Otrygg hemmiljö och socialt utanförskap är andra faktorer.

Gustav Fridolin bedömer att det inte är lättlösta frågor.

– Det är mycket svåra saker. Det kan handla om elever som under lång tid blivit utsatta för mobbning. Det kan handla om elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som inte har fått det stöd de behöver i tid, säger Gustaf Fridolin i inslaget.

Flera huvudmän har kritiserats för att ha gjort för lite för att få eleverna att komma tillbaka till skolan. Några har hotats med viten på flera hundra tusen kronor om inte åtgärder vidtas. Andra har lyckats bättre.

– Vi ser skolor som lyckas locka tillbaka elever och sätta ramar för att elever kan komma tillbaka efter att ha haft en frånvaro som ibland varat i flera år. De exemplen, den tekniken, den kunskapen måste spridas i systemet och det är därför vi utser en expert att göra det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredare blir Malin Gren Landell, barnpsykolog vid Barn- och Ungdomspsykiatrin vid Region Östergötland.

Kommentera