Skolfrånvaro 

Hemmasittares mamma hotas med vite

Skolinspektionen hotar Varbergs kommun med vite på 300 000 kronor om de inte löser en hemmasittande elevs skolgång. Kommunen svarar med att i sin tur hota elevens mamma med vite.

Under våren har Skolinspektionen haft särskild fokus på ärenden med elever som har omfattande frånvaro, vilket Skolvärlden skrivit om tidigare.

73 fall har behandlats och ett av dem gäller en höstadieelev i Varberg med autism och språkstörningar. Eleven har haft stora problem med att vistas i skolan under hela sin skolgång, och i höstas anmälde elevens mamma till slut kommunen till Skolinspektionen. Myndigheten kräver nu att kommunen ska ha ett åtgärdspaket klart senast den 12 juni, rapporterar Göteborgsposten.

– Jag hoppades ju att det skulle leda till att vi fick bättre hjälp efter alla dessa år, säger elevens mamma Maria Johansson till tidningen.

Men kommunens svar blev ett annat. Maria Johansson fick fem dagar på sig att meddela något giltigt skäl till varför eleven inte fullgör skolplikten, annars hotades hon med vite.

– Jag blev kränkt och väldigt stressad. Hur ska jag kunna tvinga mitt barn till skolan helt plötsligt, när det inte fungerat att gå dit under så lång tid? Jag vill förstås att mitt barn ska kunna vara i en verksamhet utanför hemmet, men det har gått så långt nu att det måste få ske på mitt barns villkor. Det går inte att ha bråttom eller skynda på, då blir det bara sämre, säger hon till GP.

Rektor gjorde dessutom en orosanmälan till Socialtjänsten angående situationen i familjen, men det avskrevs snabbt – det fanns inga brister i föräldraskapet.

Det är inte första gången Varbergs kommun använder hot om vite mot föräldrar till hemmasittande elever.

– Vi avvaktar vitesföreläggande så långt det går, men det har hänt tidigare att vi använt vite gentemot föräldrar vars barn inte fullgör skolplikten. Vi har dokumenterat de åtgärder vi vidtagit och kommer att återrapportera till Skolinspektionen. Men föräldrar har också ett ansvar att se till att de föreslagna åtgärderna fullföljs, säger Elisabeth Svennerstål-Jonsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg till GP.

Kommentera