till_emma_0

Åsa Fahlén är inte förvånad över att 35 procent av lärarna inte lämnar yrket för att få högre lön.

Arbetsmiljö

Hit flyr lärarna

Fyra av tio lärare som lämnar skolan gör det inte för lönens skull. De hamnar nämligen i jobb med liknande löneläge.
– Jag är inte förvånad. Vi måste arbeta både med högre lön och med bättre arbetsmiljö, säger Åsa Fahlén, LR.

Så många som fyra av tio lärare som lämnar skolan uppger att brist på stöd i att hantera konflikter med elever eller vårdnadshavare är en viktig orsak. Arbetsmiljöproblem är generellt en faktor som många lärare belyser, både de som funderar på att lämna yrket och de som faktiskt tar steget.

– Det går inte att säga om utbildade lärare lämnar yrket i högre utsträckning än andra högskoleutbildade med yrkesexamen. Men det examineras betydligt färre lärare än vad som behövs ute på skolorna, säger Viktor Morell på SCB.

Vanliga yrkeskategorier för lärare som lämnat skolan är organisationsutvecklare och utredare, kontorsassistenter och sekreterare, förmedlare och IT-arkitekter och systemutvecklare. 

– Det är personer som investerat flera år i lärarutbildningen, för att sedan byta yrke och i vissa fall gå ner i lön. Det säger oss något om arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom yrket. Därmed inte sagt att de inte har användning för sin utbildning, säger Viktor Morell.

Av grundskollärarna som bytte yrke fick 36 procent oförändrad eller minskad lön, siffran för gymnasielärarna är 32 procent.

Flera av lärarna i undersökningen uttrycker att det är konflikthantering och administration som skaver, arbetsuppgifter de inte varit utbildade för eller tränade i.

– Det tycker jag är intressant, många hör av sig om att det blev som en chock vid övergången mellan lärarutbildningen och yrkeslivet. Konflikthantering och kontakten med föräldrar var uppgifter som lärarutbildningen inte förberedde dem särskilt väl inför, säger han.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte förvånad.

– Det räcker inte med att höja lönen. Jag tror att få blir lärare för att tjäna mycket pengar. Men man vill bli värderad för det man gör och kunna ha ett drägligt yrkesliv. Därför krävs det både högre lön och en bättre arbetsmiljö, säger hon.

Att många lärare upplever konflikthantering, bland annat med föräldrar som ett problem, är heller ingen nyhet.

Är det dags att starta kurser i föräldrahantering på lärarutbildningen?

– Nej, den här frågan måste man jobba med på många olika sätt. Det finns en negativ påverkan, där föräldrar ser sig som kunder. Men jag kan också förstå att föräldrar är oroliga. Vi lärare ser också att elever inte får stöd när de behöver det. Det är viktigt att skolledningen är tydlig med vad som gäller på skolan och markerar vad som är hemmens ansvar och vad som är skolans. Min förhoppning är att problemet ska minska när läraryrket får högre status.

Kommentera