torkel_klingberg_hjarna

Torkel Klingberg föreläser på Skolforum 2016.

| Foto: Emil Hedman
Matematik

Hjärnan placerar matematiken i rummet

Forskare har i år upptäckt ett nytt område i hjärnan som bara reagerar på siffror. På Skolforum pratar Torkel Klingberg om konsekvenserna för matematikundervisningen, och tipsar om en gratis app.

Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hans forskning har uppmärksammats både inom forskarvärlden och i internationell media.

2011 tilldelades han Göran Gustafsson pris i medicin för sin forskning kring neuronal plasticitet.

Han har tidigare skrivit två uppmärksammade böcker, Den översvämmade hjärnan och Den lärande hjärnan, och är nu aktuell med sin tredje bok, Hjärna, gener och jävlar anamma – hur barn lär.

När vi läser matematiska tal så reagerar ett litet område i den del av hjärnan som kallas temporalloben, strax bakom vartdera örat. Det reagerar inte på bokstäver eller andra krumelurer, utan endast siffror. Det verkar i sin tur skicka signaler upp till hjässloben, ett område som behandlar visuella intryck och rumsuppfattning.

– Det stämmer med tidigare forskning som tyder på att det finns en naturlig koppling mellan siffror och spatial uppfattning. Hjärnan liksom tilldelar siffrorna en plats i rummet, från vänster till höger eller snett neråt, snett uppåt och så vidare, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet (KI) till Skolvärlden.

Hans team på KI är en av flera forskargrupper runt om i världen som nu jobbar med att kartlägga det här närmare. Bland annat forskar de på sexåringar som tränar matematik med hjälp av tallinjer. Alltså en visualisering av tal längs en linje med lägre tal till vänster och högre tal till höger, vilket enligt Torkel Klingberg speglar hur vi människor verkar placera tal rent instinktivt.

– Vi vill ta fram det som enligt den senaste forskningen verkar vara det vettigaste sättet att lära sig matematik, och då är det tallinjen. Barnen får lära sig att placera tal på tallinjen, och sedan träna subtraktion och addition genom att flytta sig längs tallinjen.

I nuläget bedrivs forskningen alltså på barn i förskoleklass som precis börjar lära sig att räkna, men Torkel Klingberg är inte främmande för att kopplingen mellan siffror och rumsuppfattning kan komma att påverka matematikundervisning på högre nivå när ämnet är närmare utforskat.

– När man ängar sig åt väldigt avancerad matematik, sådant som handlar om stora matematiska teorem och som i stort sett bara professionella matematiker kan svara på, så är det återigen det här området i hjässloben som används. Så det är väldigt spännande att fundera på hur långt man kan dra det här sättet att träna matematik, och det är något vi diskuterar mycket.

Applikationen som sexåringarna i Torkel Klingbergs studie använder finns nu tillgänglig gratis för lärare och föräldrar som vill pröva, i samarbete med stiftelsen Cognition Matters.
Skapa ett konto på cognitionmatters.org och testa.

Kommentera