skola hand

Andelen behöriga lärare ökar – men skolor har svårt att attrahera lärare med legitimation.

| Foto: Shutterstock
Lärarbrist

”Hög lön räcker inte för att locka behöriga lärare”

Andelen behöriga lärare i svenska skolor ökade något under läsåret 2020/21. Samtidigt har många kommuner svårt att rekrytera. I Vimmerby har ingen behörig lärare sökt de 20 tjänster som utannonseras.
LR:s föreningsombud Monika Johansson vill prioritera alla obehöriga som visar intresse att kunna jobba parallellt med lärarstudier.

Enligt ny statistik från Skolverket är andelen behöriga lärare i grundskolan 70,9 procent och i gymnasieskolan 82,4. Det rör sig om ökningar med någon procent jämfört med föregående läsår. Förskoleklasserna har högst andel behöriga lärare med 86 procent. Samtidigt noteras en kraftig ökning av lärarassistenter.

Vimmerby brottas sedan flera år med att locka behöriga lärare till kommunen, inte minst till mindre orter. I exempelvis Rumskulla skola, åk F–5, finns ingen behörig lärare och alla tre tjänster är utlysta.

– Enligt skollagen får vi bara anställa icke legitimerade lärare på ett års vikariat, så därför måste vi utlysa tjänsterna igen efter ett år, säger grundskolans verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson till Dagens Vimmerby.

I samband med HÖK 18 tillsattes en central grupp med Vimmerbys skolchefer och representanter för lärarfacken. Arbetet med en plan för rekrytering pågår, men pausades när coronapandemin bröt ut. Förhoppningen är att mötena ska kunna återupptas efter sommaren.

– I planen ingår att hjälpa de som redan har högskolepoäng och jobbar i skolan att bli behöriga. Vi vill underlätta för olika grupper att studera och arbeta samtidigt. Det kan exempelvis handla om att man har sina ämnesstudier klara men saknar pedagogogiken, eller tvärtom att du har gått lärarutbildningen men inte klarat alla poäng i ett ämne. Vi hade kommit ganska långt med att hitta olika lösningar när vi var tvungna att avbryta förhandlingarna, säger Monika Johansson.

Monika Johansson, LR i Vimmerby.

Varför har Vimmerby har så svårt att attrahera legitimerade lärare?

– Vi har en akut brist på framför allt lärare i naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Mindre orter är tyvärr inte så attraktiva, särskilt inte små skolor ute på landsbygden. Du kanske måste resa långt och ha egen bil för att ta dig dit.

Hon noterar också hur skolor med få behöriga lärare tappar i attraktion när det inte finns så många kollegor att samarbeta med och ta stöd av. Det kan upplevas ensamt, inte minst för den som är oerfaren.

– Jag, som jobbar på gymnasiet, märker att nyexaminerade lärare känner sig lite osäkra. De vill ha – och behöver – stöd av erfarna kollegor.

I och med den skriande bristen på behöriga lärare menar Monika Johansson att den mest framkomliga vägen är att fokusera på alla som visar intresse av att arbeta i Vimmerby.

– Vi bör på alla sätt uppmuntra dessa att uppnå behörighet. Jag kan förstå att de själva kan tycka att det är bekvämt att inte satsa extra och gå ner i lön, men där måste arbetsgivaren hjälpa till. Jag upplever att arbetsgivaren verkligen är beredd att satsa ekonomiskt. Det finns ett utkast till en överenskommelse om att kunna arbeta förslagsvis 50 procent och få 80 procent av lönen parallellt med studierna.

Hon poängterar att lärarbristen ser likadan ut i kranskommunerna och att alla slåss om att attrahera de få behöriga lärare som finns. Enligt Monika Johansson ligger inga ekonomiska skäl bakom svårigheterna.

– Jag kan ta ett exempel som visar arbetsgivarens vilja att satsa. Vi har svårt på gymnasiet att få tag på matematik- och fysiklärare. När en nyexaminerad lärare sökte en tjänst och begärde en mycket hög lön fick han den, men tog ändå ett jobb i Linköping. Det räcker alltså inte med att erbjuda väldigt höga löner.

Tror du att situationen i längden kan mynna ut i att kommuner tvingas betala full lön till alla som gör ett kompetenslyft?

– Ja, det skulle kunna bli så.

Skolverkets prognos, som utgår från 2018 års lärarsituation, visar att omkring 45 000 behöriga lärare och förskollärare väntas saknas år 2033. I sin lägesbedömning förra året noterade Skolverket att man ser ”en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för svensk skola”.

Kommentera