ssu_debatt

SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Debatt

”Högern står inte på elevernas sida”

Debatt ”Det är dina mål och ambitioner som ska avgöra hur långt du kommer, inte dina föräldrars utbildningsbakgrund”, skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU, i en debattartikel.

Om det finns något vi i Sverige har anledning att vara stolta över så är det vår idé om en jämlik skola. En gång i tiden var svensk skola platsen där sonen till metallarbetaren och dottern till bankdirektören gick i samma klass. Men den är tiden förbi. Klyftorna i skolan har ökat kraftigt och ens föräldrars utbildningsbakgrund går i arv. Det kan vi som socialdemokrater inte acceptera. Därför går vi till val på att göra skolan jämlik igen. 

För SSU är skolan den viktigaste samhällsfrågan. Morgondagens tillväxt börjar med barnens uppväxt. Skolan är svaret på många av vår tids stora utmaningar: integrationen, framtidens arbetsmarknad och ojämlikheten. Den insikten har också synts i den rödgröna regeringens prioriteringar. Från ett läge där högern satsade 19 gånger mer på skattesänkningar än skolan så har vi Socialdemokrater börjat vända utvecklingen. Idag arbetar 28 000 fler vuxna i skolan. Klasserna är mindre och fler blir behöriga till gymnasiet. 

Men den stora utmaningen för svensk skola är fortsatt att öka jämlikheten. För trots ett positivt trendbrott i Pisa-mätningen när det gäller de generella kunskapsresultaten visade den också att klyftorna i svensk skola är för stora. Alla elever får helt enkelt inte samma förutsättningar att klara skolgången. Det måste vi förändra. Var du bor eller vilken utbildning dina föräldrar har ska aldrig påverka hur det går för dig i skolan. Det är dina mål och ambitioner som ska avgöra hur långt du kommer, inte dina föräldrars utbildningsbakgrund. 

För att öka jämlikheten i skolan går Socialdemokraterna till val på:

1. Att stoppa vinstjakten och nyetableringar av skolor med vinstsyfte så att resurserna istället går till eleverna och inte till riskkapitalisternas egna fickor. Vi vill också ta krafttag mot glädjebetyg och skolreklam. Samt förbjuda religiösa friskolor för en skola fri från religiös påverkan. Skolan ska inte vara en marknad med elever som handelsvara.

2. Att göra skolvalet rättvisare genom att slopa kötid som urvalskriterium. Man ska inte behöva sätta sitt barn i kö till en friskola redan på BB. Vi vill även se en ny skolpeng med större statlig styrning där resurserna fördelas efter behov och att kommuner ska verka för skolor med en blandad elevsammansättning. Så bryter vi skolsegregationen. 

3. Öka stödet till elever i behov genom reformer såsom fler lärarassistenter, läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola. Vi vill även ta krafttag mot den psykiska ohälsan genom att införa screening inom elevhälsan. Dessutom vill vi införa mobilförbud för att skapa ordning och reda i klassrummen. Det är eleverna med tuffast förutsättningar som drabbas hårdast av stök i klassrummet. 

Mot våra förslag står högerpartierna som säger nej till alla våra förslag som skulle öka jämlikheten. De säger nej till 6 miljarder mer till skolan som fördelas efter behov, att skolor ska verka för blandad elevsammansättning och att högskolebehörighet på yrkesprogram. Samtidigt fortsätter de försvara vinstjakten som ger lägre lärartäthet, sämre elevhälsa och betygsinflation. 

Högerns fina ord om integration och social rörlighet betyder ingenting i praktiken. De står inte på elevernas sida. Det gör SSU och Socialdemokraterna. Vi går till val på att göra svensk skola jämlik igen. För att idealet: begåvad men fattig – ge honom och henne lika chans – ska bli mottot i svensk skola igen!

Philip Botström, förbundsordförande SSU

Kommentera