fredriksson_pengar
Lön

”Högre lön lockar inte lärare till utsatta skolor”

Det är inte mer pengar i plånboken som lockar lärare till utsatta skolor. Det har Södertälje kommun fått erfara. I stället måste man skapa förutsättningar för lärare att kunna göra sitt jobb, säger utbildningsdirektör Peter Fredriksson.
I Södertälje har man testat tvålärarsystemet.

En bidragande orsak till den bristande likvärdigheten i skolan är att lärare med lång yrkeserfarenhet i lägre utsträckning arbetar på skolor där många elever har tuffa förutsättningar och stora behov. När alliansen nyligen presenterade sina förslag för skolan ville man locka lärare till utsatta områden genom 1 500 nya förstelärartjänster med 10 000 kronor extra i månadslön.

Ett likande försök har redan gjorts i Södertälje kommun. Peter Fredriksson, kommunens utbildningsdirektör, berättade för Skolvärlden våren 2014 att han ville rekrytera förstelärare till kommunens utsatta områden.

– Det gick så där att locka förstelärare till dessa områden, säger Peter Fredriksson nu till Skolvärlden. Det var vår ambition men det visade sig vara svårt, det räcker inte att locka med försteläraruppdraget. Den erfarenheten delar vi med andra kommuner med utanförskapsområden.

I stället har Södertälje kommun valt att satsa på ett tvålärarsystem. Peter Fredriksson menar att den modellen har varit mer framgångsrik för att locka duktiga och erfarna lärare till skolor i utsatta områden.

– En förstelärartjänst kan du få i vilken kommun som helst. Alla skriker efter duktiga lärare. Vi såg att det inte räcker att locka med 5 000 kronor extra om vi vill få lärare till Hovsjö eller Ronna. Vi måste locka med något annat.

Det handlar om att ge lärarna förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag, menar han.

– Lärarens uppdrag blir inte lättare för att de får 5 000 kronor mer i månaden. Om eleverna har stora behov och kräver stora insatser från läraren så blir inte det lättare för att läraren får högre lön. Jag menar att lärarna då måste erbjudas något annat som gör att de kan ta sitt läraransvar. Där tror jag att tvålärarsystemet kan locka, för det ger de här förutsättningarna.

Peter Fredriksson räknar upp ansvaret för att kunna anpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar, ansvaret för att se varje elev, kunna jobba formativt, med mera.

– Det finns ingen ände på detta ansvar. Du har 25 elever med olika behov, varav tio inte talar speciellt mycket svenska och fem har det tufft hemma. Då måste man skapa förutsättningar så att lärarna känner att de klarar av det ansvaret.

Vad tänker du om alliansens förslag för att få erfarna lärare till utsatta skolor?

– De vill locka med än mer betalt, utifrån min erfarenhet fungerar det inte. Det som fungerar är att erbjuda bra förutsättningar för att vara lärare. Huvudmannen måste titta på andra faktorer än att bara höja lönerna.

Kommentera