Högre slutbetyg än provbetyg vanligt

Tre av tio avgångselever i årskurs 9 får inte samma slutbetyg som provbetyg i NO-ämnen. Vad som dock bekymrar Skolverket är inte avvikelsen i sig. Däremot att betygssättningen varierar stort mellan skolor.

Det är första gången som Skolverket kan presentera en jämförelse i NO-ämnena. I biologi, fysik och kemi får cirka sju av tio elever samma slutbetyg som betyget i de nationella proven. Motsvarande siffra för engelska, matematik och svenska är åtta av tio.
Skolverket understryker att läroplanen inte reglerar hur stor vikt lärarna ska lägga vid provresultaten när betygen sätts. Därför är avvikelser förväntade.

Stora skillnader mellan skolor

I stället uttrycks oro för att betygssättningen mellan skolor varierar stort. Skolverket ser skillnaderna som en klar indikation på att betygssättningen inte är likvärdig.
Syftet med att publicera måttet, som visar relationen mellan provbetyg och slutbetyg, är att stärka skolornas kvalitetssäkring av bedömning och betygssättning.

Kommentera